Vesienhallinnan työkalupakki

Teuronjoen ja Puujoen alueelle

Lannan levitys peltoon

0,0
0,0 / 5 tähteä ( 0 arviota )
Erinomainen0%
Hyvä0%
Keskinkertainen0%
Tyydyttävä0%
Välttävä0%

LYHYT KUVAUS

Kuiva- tai lietelannan levitys peltoon lannoitteeksi ja maanparannusaineeksi.

VAIKUTUS

Lannan käyttö tuo maahan orgaanista ainesta, joka parantaa maan mikrobitoimintaa ja kestävän hiilivaraston muodostumista. Parantunut maan rakenne lisää pellon puskurikykyä haitallisia sään ääri-ilmiöitä, kuten liiallista kuivuutta ja märkyyttä vastaan. Ravinteiden ja maa-aineksen eroosio pelloilta vesistöihin pienenee. Lannalla voidaan korvata keinolannoitteita.

SOVELTUVUUS

Lannan levittäminen pellolle on sallittua 1.4.-31.10. välisenä aikana. Mikäli peltolohko pidetään kasvipeitteisenä talven yli, voidaan lantaa levittää 15.9. jälkeen kasvustoon vain sijoittamalla (multaamalla). Pellon pintaan levitetty lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet on muokattava maahan vuorokauden sisällä levityksestä. Kasvustoon voit kuitenkin levittää letkulevittimellä tai hajalevityksenä 14.9. saakka.

KUSTANNUS

Lietelannan sijoituslevitys urakointina 2,5-3,3 €/m3 ja kuivalannan levitys 2,3-3,3 €/m3 (Työtehoseura)

TUKI

Katso ajankohtainen tilanne:
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/

Nykyisen maataloustuen toimenpide: lietelannan sijoittaminen peltoon (lohkokohtainen toimenpide) 40 €/ha/v ja  ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen (lohkokohtainen toimenpide)  40 €/ha/v.

ERITYISTÄ

Nitraattiasetus rajaa lannan käyttöä: Tuotantoeläinten lannassa ja lantaa sisältävissä orgaanisissa lannoitevalmisteissa vuosittain levitettävä kokonaistypen määrä saa olla enintään 170 kg/ha. Liukoisen typen vuotuiset enimmäismäärät (kg/ha) riippuvat viljeltävästä kasvista ja maalajista. Syyslevityksessä eli 1.9. alkaen tehtävässä levityksessä tuotantoeläinten lannassa ja orgaanisissa lannoitevalmisteissa liukoisen typen määrä saa olla enintään 35 kg/ha. Ympäristökorvaus rajaa lannan levitystä mm.: Kun lanta tai orgaaninen lannoitevalmiste muokataan peltoon vuorokauden kuluessa, voidaan lannoitus tehdä viiden metrin etäisyydellä vesistöstä.  Jos lanta tai lannoite levitetään pintaan, etäisyydeksi pitää jättää 10 metriä.

LISÄTIETOA

ProAgrian Lantaopas


Arviointilomake

Anna arviosi tälle vesienhallinnan keinolle

Annetut Arviot

Ei vielä arvioita. Ole ensimmäinen ja tee arvio.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä vesienhallintakeinot