Vesienhallinnan työkalupakki

Teuronjoen ja Puujoen alueelle

Pintavalutuskenttä metsässä

0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 / 5 tähteä ( 0 arviota )
Erinomainen0%
Hyvä0%
Keskinkertainen0%
Tyydyttävä0%
Välttävä0%

Lyhyt kuvaus

Pintavalutuskentillä vesi johdetaan maan pinnan pintakasvillisuuden sekaan. Veteen liuenneet ja huuhtoutuneet epäpuhtaudet sitoutuvat tehokkaasti kasvillisuuteen ja pintamaahan.

Vaikutus

Pidättää valumavesistä kiintoainetta ja ravinteita.

Soveltuvuus

Pintavalutukseen soveltuu tasainen maa-alue, jossa vedet saadaan suodattumaan maaperän ja kasvillisuuden läpi, veden liike hidastuu ja vedet leviävät tasaisesti laajalle alueelle. Kentän koko mitoitetaan valuma-alueen mukaisesti. Suositeltu pinta-ala on vähintään 1 % valuma-alueen pinta-alasta.  Pintavalutuskentän yläpuolelle kaivettavan kammanmuotoisen jako-ojan ansiosta vesi saadaan hajautettua tasaisesti kentälle.  Tehokkuus paranee, kun ennen pintavalutuskenttää vedet johdetaan laskeutusaltaan kautta.

Kustannus

Kustannus muodostuu pintavalutuskentän alle jäävän maan tuottoarvosta.

Tuki

Valtion metsätalouden tukijärjestelmä on uudistumassa vuonna 2023. Nykyiset Kemera-tuet korvaa Metka-järjestelmä.

Erityistä

Mikäli suositusten mukaista alaa ei ole käytettävissä pintavalutuskentäksi, pienempääkin alaa kannattaa hyödyntää kiintoaineen pidättämiseen, vaikka pidätysteho laskee. Pienialaisia pintavalutuskenttiä voi sijoittaa myös useampia peräkkäin tai muiden vesiensuojelurakenteiden yhteyteen, esimerkiksi laskeutusaltaiden ja virtaamansäätörakenteiden alapuolelle.

Lausunnon mahdollisesta vesiluvan tarpeesta saa paikallisesta Ely-keskuksesta. Pintavalutuskenttänä ei saa käyttää metsälain 10 §:n mukaista erityisen tärkeää elinympäristöä.

Lisätietoa

Tapio vesiensuojeluopas

Metsänhoidon suositukset


Arviointilomake

Anna arviosi tälle vesienhallinnan keinolle

Annetut Arviot

Ei vielä arvioita. Ole ensimmäinen ja tee arvio.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä vesienhallintakeinot