Vesienhallinnan työkalupakki

Teuronjoen ja Puujoen alueelle

Fosforisieppari ja laskeutusallas

0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 / 5 tähteä ( 0 arviota )
Erinomainen0%
Hyvä0%
Keskinkertainen0%
Tyydyttävä0%
Välttävä0%

Lyhyt kuvaus

Fosforisieppareilla saostetaan fosforia virtaavasta puro- ja ojavedestä kemiallisen yhdisteen ja kemikaalin annostelulaitteen avulla. Kemikaali saostaa ojavedestä fosforin.

Vaikutus

Yleisin käytetty saostuskemikaali on raemuotoinen rautayhdiste ferrisulfaatti. Tällöin veteen liukeneva metallisuola sitoutuu fosforiin, joka muuttuu kasveille (leville) käyttökelvottomaan muotoon. Fosforisieppari toimii parhaiten, jos sen jälkeen on pieni  laskeutusallas. Tällöin rauta-fosforisakka pääsee painumaan pohjalle. Muodostunut sakka voidaan poistaa esim. uppopumpulla tai kaivaen.

Soveltuvuus

Kuormituksen vähentämiseen erityisen kuormittavassa ojassa tai alueella, erityisesti liukoisen fosforin huuhtoumien vähentämiseksi tai jos veden virtaamaa myös huippuvirtaamien aikana pystytään tasaamaan esim. kosteikolla. Menetelmää käytettäessä suositellaan vedenlaadun tarkkailua.

Kustannus

Menetelmän käyttökustannukset eivät ole pienillä virtaamilla suuria, mutta annostelijan hankinta ja vaadittavat maankaivutyöt saattavat kohota monessa kohteessa korkeiksi.

Tuki

Tällä hetkellä fosforinpoistolaitteen käyttämä menetelmä eli kemikalointi ei kuulu maataloustuottajien ympäristötuen piiriin.

Katso ajankohtainen tilanne (Ruokavirasto)

Erityistä

Kemikaaliannostelu voidaan ajoittaa vain ylivirtaamakausiin, eli siis kevääseen ja syksyyn, jolloin ojakuormitus pahiten rasittaa järviä. Huomioitavaa on myös, että saostuksessa käytettävä kemikaali saattaa aiheuttaa pH:n laskua.

Tyypillisesti vaaditaan aluehallintoviraston myöntämä vesilain mukainen lupa. Lupatarve tulee  selvittää erikseen AVIn ja/tai ELY-keskuksen kanssa hankekohtaisesti.

Lisätietoa

Toteutuneen kohteen esittely.

Menetelmiä ravinteiden ja veden  pidättämiseksi osana kokonaisvaltaista  pellonkuivatusta– soveltuvuus, vaikutus ja tietotarpeet. K. Granholm, E. Lundström, H. Äijö, M. Ortamala, S. Manninen-Johansen ja S. Mäkelä.


Arviointilomake

Anna arviosi tälle vesienhallinnan keinolle

Annetut Arviot

Ei vielä arvioita. Ole ensimmäinen ja tee arvio.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä vesienhallintakeinot