0
Arvio 0 / 5
0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Viljelykierto tarkoittaa eri kasvilajien viljelyä samalla kasvupaikalla peräkkäisinä vuosina. Viljelykierto koostuu useasta erityyppisestä viljelykasvista, kuten palkokasvista, viljasta ja öljykasvista.

LUE LISÄÄ

0
Arvio 0 / 5
0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Nurmen viljely säilörehun tai kuivan heinän tuottamiseksi tai laiduntamista varten. Voidaan käyttää myös viherlannoitukseen.

LUE LISÄÄ

0
Arvio 0 / 5
0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Laiduntaminen on yksi tapa hyödyntää nurmea. Yleisimpiä laiduntajia ovat naudat (lypsykarja tai emolehmät), lampaat ja hevoset.

LUE LISÄÄ

0
Arvio 0 / 5
0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Fosforisieppareilla saostetaan fosforia virtaavasta puro- ja ojavedestä kemiallisen yhdisteen ja kemikaalin annostelulaitteen avulla. Kemikaali saostaa ojavedestä fosforin.

LUE LISÄÄ

0
Arvio 0 / 5
0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Lisätään vesiensuojelurakenteisiin, kuten laskeutusaltaisiin, rankapuuta väljinä nippu- tai kasettirakenteina. Havupuut ovat suositeltavimpia, koska niiden pinnalle muodostuu ravinteita sitova mikrobisto lehtipuita paremmin.

LUE LISÄÄ

0
Arvio 0 / 5
0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Kerääjäkasvit voidaan kylvää samaan aikaan pääsatokasvin kanssa tai pääkasvin kylvön jälkeen ja ne ottavat ravinteita syksyllä pääkasvin sadonkorjuun jälkeen ja jatkavat yhteytystä satokasvin korjuun jälkeen . Kerääjäkasveja ovat mm. raiheinät ja valkoapila.

LUE LISÄÄ

4
Arvio 4 / 5
4 / 5 tähteä ( 1 arvio )

Syväjuuristen kasvien viljely on maaperän biologista syväkuohkeutusta. Syväjuurisia kasveja ovat mm. puna-apila, sinimailanen, härkäpapu, ruokonata, koiranheinä, syysrypsi, kumina, kuituhamppu ja auringonkukka

LUE LISÄÄ

0
Arvio 0 / 5
0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Pintavalutuskentillä vesi johdetaan maan pinnan pintakasvillisuuden sekaan. Veteen liuenneet ja huuhtoutuneet epäpuhtaudet sitoutuvat tehokkaasti kasvillisuuteen ja pintamaahan.

LUE LISÄÄ

0
Arvio 0 / 5
0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Puuteollisuuden kuitulietteistä peräisin olevia kolmenlaisia kuituja: kompostoituja maanparannuskuituja, kalkkistabiloituja maanparannuskuituja ja nollakuituja. Kaksi ensimmäistä sisältävät ravinteita, nollakuitu on ravinneköyhää.

LUE LISÄÄ

0
Arvio 0 / 5
0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Peltomaan kalkitus maaperän pH:n nostamiseksi. Käytettäviä kalkkilajeja ovat mm. dolomiittikalkki ja kalsiittikalkki.

LUE LISÄÄ

0
Arvio 0 / 5
0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Biohiili on valmistettu eloperäisestä aineksesta kuumentamalla raaka-ainetta hapettomassa tilassa yli 420° lämpötilaan (pyrolyysi eli kuivatislaus).

LUE LISÄÄ

0
Arvio 0 / 5
0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Maan muokkauksen minimointi siten, että maata muokataan vain havaittuun tarpeeseen. Minimoidaan maan tiivistymisen riski ja sienijuuten ja lierojen vahingoittumisen riski. Vähennetään maan muokkauksen tehoa, syvyyttä ja toistoja.

LUE LISÄÄ

0
Arvio 0 / 5
0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Minimoidaan maan tiivistymisen riski valitsemalla vähentämällä maanviljelykoneista maaperälle aiheutuvaa painetta. Pohjamaan tiivistymisen ehkäisy on tärkeää maan vesitalouden ja salaojien toimivuuden kannalta.

LUE LISÄÄ

0
Arvio 0 / 5
0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Olkikunnostusmenetelmällä hallitaan leväkasvustojen määrää. Se on verrattain vähän käytetty ja tutkittu kunnostusmenetelmä, jossa olkipaalit tai verkkosäkit lisätään veteen aikaisin keväällä ennen kuin levien kasvu ehtii käynnistyä.

LUE LISÄÄ