0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Fosforisieppareilla saostetaan fosforia virtaavasta puro- ja ojavedestä kemiallisen yhdisteen ja kemikaalin annostelulaitteen avulla. Kemikaali saostaa ojavedestä fosforin.

LUE LISÄÄ

0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Lisätään vesiensuojelurakenteisiin, kuten laskeutusaltaisiin, rankapuuta väljinä nippu- tai kasettirakenteina. Havupuut ovat suositeltavimpia, koska niiden pinnalle muodostuu ravinteita sitova mikrobisto lehtipuita paremmin.

LUE LISÄÄ

0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Pintavalutuskentillä vesi johdetaan maan pinnan pintakasvillisuuden sekaan. Veteen liuenneet ja huuhtoutuneet epäpuhtaudet sitoutuvat tehokkaasti kasvillisuuteen ja pintamaahan.

LUE LISÄÄ

0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Olkikunnostusmenetelmällä hallitaan leväkasvustojen määrää. Se on verrattain vähän käytetty ja tutkittu kunnostusmenetelmä, jossa olkipaalit tai verkkosäkit lisätään veteen aikaisin keväällä ennen kuin levien kasvu ehtii käynnistyä.

LUE LISÄÄ