2,0
Rated 2,0 out of 5
2,0 / 5 tähteä ( 1 arvio )

Veden virtausta hidastavan laskeutusaltaan rakentaminen.

LUE LISÄÄ

0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Kosteikot ovat patoamalla tai kaivamalla tehtyjä osittain avovesipintaista vesiensuojelurakenteita.

LUE LISÄÄ

0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Tulvavedet pysäytetään tai niiden kulkua hidastetaan ohjaamalla vettä esimerkiksi metsikköön tai muulle soveltuvalle alueelle ennen niiden joutumista uomaverkostoon ja päävesistöihin.

LUE LISÄÄ

0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Altaat tulee tyhjentää lietteestä tarpeen mukaan 3-10 vuoden välein, riippuen altaan kapasiteetista ja siihen kohdistuvasta kuormituksesta. Täyttymiseen varaudutaan mitoituksessa lietevaran avulla.

LUE LISÄÄ

0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Putkipato, settipato, munkki ,
V-pato ja putousportaat.

LUE LISÄÄ