Vesienhallinnan työkalupakki

Teuronjoen ja Puujoen alueelle

KIRJAUDU SIVUILLE

Nurmiviljely

Arvostele keino klikkaamalla tähtiä
[Arvioita: 0 Keskiarvo: 0]

LYHYT KUVAUS

Nurmen viljely säilörehun tai kuivan heinän tuottamiseksi tai laiduntamista varten. Voidaan käyttää myös viherlannoitukseen.

VAIKUTUS

Nurmiviljely pitää pellon kasvipeitteisenä, estää eroosiota, vähentää ravinnehuuhtoumia, sitoo hiiltä, parantaa maaperän kasvukuntoa tehokkaasti. Typpeä sitovat nurmikasvit (apilat ja mailaset) vähentävät typpilannoituksen tarvetta. Syväjuuriset nurmikasvit kuohkeuttavat maata.

SOVELTUVUUS

Olisi erinomainen osa viljelykiertoa kaikilla tiloilla, mutta haasteena on nurmen hyödyntäminen, jos tilalla ei ole laiduntavaa karjaa tai säilörehun tuotannossa tavittavia koneita. Nurmi voidaan murskata myös viherlannoitukseksi.

KUSTANNUS

TUKI

Nykyisen maataloustuen toimenpide: ympäristönhoitonurmet (lohkokohtainen toimenpide) eli suojavyöhykenurmet, joiden tuki on sijainnista riippuen 450-500 €/ha/v,  ja monivuotiset ympäristönurmet eli  luonnonhoitopeltonurmet, joiden tuki on sijainnista riippuen 100-120 €/ha/v.

Lisäksi  viherryttämistuki (vaatimuksena monipuolinen viljely ja pysyvä nurmi ja eteläisimmässä Suomessa vaaditaan myös ns. ekologinen ala), jota maksetaan sijainnista riippuen 65-75 €/ha/v

Pakollinen CAP27-toimenpide vuodesta 2023: pysyvän nurmen säilyttäminen (GAEC 1), CAP27 vapaaehtoisen 1-vuotisen ekojärjestelmän toimet (vihreä arkkitehtuuri):  luonnonhoitopelto- ja viherlannoitusnurmet.

ERITYISTÄ

LISÄTIETOA


Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä vesienhallintakeinot

Olkikunnostus

Olkikunnostus

Olkikunnostusmenetelmällä hallitaan leväkasvustojen määrää. Se on verrattain vähän käytetty ja tutkittu kunnostusmenetelmä, jossa olkipaalit tai verkkosäkit lisätään veteen aikaisin keväällä ennen kuin levien kasvu ehtii käynnistyä.

LUE LISÄÄ

Kastelu

Kastelu

Kastelun tarkoituksena on lisätä maankosteutta niin, että kasvien juuret saavat jatkuvasti riittävän määrän vettä. Kastelumenetelmät voidaan karkeasti jakaa maanpinnan yläpuolelta ja maanpinnan alapuolelta suoritettavaan kasteluun. Jotta kastelusta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty, se on suoritettava oikeana ajankohtana eli selvästi ennen kuin maa on kuivunut lakastumispisteeseen ja oikeaa vesimäärää käyttäen.

LUE LISÄÄ

Kasteluvesialtaan rakentaminen

Kasteluvesialtaan rakentaminen

Kasteluvesialtaan avulla voidaan varmistaa kasteluveden saantia kuivana kautena.  Altaat voidaan täyttää vedellä joko pumppaamalla tai sijoittamalla ne maastoon siten, että ne täyttyvät luontaisella valunnalla. Pellolta purkautuvia kuivatusvesiä varastoimalla on myös mahdollista saada ainakin osa kasvukauden kasteluveden tarpeesta.

LUE LISÄÄ

Ota yhteyttä, jos haluat, että jotakin näistä keinoista testataan tilallasi.
Tai puuttuuko jokin hyväksi havaittu vesienhallintakeino?

Yhteystiedot:
Vanajavesikeskus
Sanni Manninen-Johansen
sanni.manninen-johansen@vanajavesi.fi
Puh. 050 3441715

JUUREVA - Vesienhallinnan työkalupakki

JUUREVA eli verkkopohjainen sivusto, johon on koottu vesienhallinnan keinoja sekä viljelijöiden arviointeja ja kokemuksia niistä verkkokauppojen tähtiluokitustyyliin. Työkalupakki JUUREVAn avulla on tilakäyntien yhteydessä kätevää tarkastella eri toimenpidevaihtoehtoja ja omakohtaistaa niitä kunkin tilan oloihin. Työkalupakki JUUREVA on hankkeen päätyttyä kaikkien suomalaisten viljelijöiden, maanomistajien, metsänomistajien ja vesienhoito- organisaatioiden käytettävissä.

JUUREVA-hanke on saanut rahoitusta MMM ja YM rahoittamasta maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustushausta. Avustuksia hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.