Vesienhallinnan työkalupakki

Teuronjoen ja Puujoen alueelle

KIRJAUDU SIVUILLE

Mekaaninen syväkuohkeutus (jankkurointi)

Arvostele keino klikkaamalla tähtiä
[Arvioita: 0 Keskiarvo: 0]

LYHYT KUVAUS

Mekaaninen syväkuohkeutus tehdään jankkuroimalla ja biologinen syväkuohkeutus syväjuurisia kasveja viljelemällä. Jankkuroinnissa peltomaa käsitellään maata nostavalla ja kuohkeuttavalla terällä ilman, että maa sekoittuu. Jankkurin terä nostaa maata ja aiheuttaa maassa halkeamien syntymistä, jolloin pelto jää löyhäksi jankkuroinnin jälkeen. Jankkurointi tehdään 2-5 cm jankkoa syvemmälle. Jankko on tiivis ja vähäravinteinen maakerros ruokamullan ja pohjamaan välissä.

VAIKUTUS

Jankkurointi poistaa maaperän tiivistyneisyyttä. Kasvit pääsevät kasvattamaan juuria syvemmälle ja maanrakenne ja vesitalous paranevat.  Pintavalunta ja ravinnehuuhtoumat vähenevät. Syväjuuristen kasvien viljely tukee jankkuroinnin myönteisiä vaikutuksia.

SOVELTUVUUS

Tiivistyneille peltomaille.

KUSTANNUS

urakoituna n. 77 €/h (Työtehoseura)

TUKI

ERITYISTÄ

Jankkuroidessa pellon pitää olla kuiva.  Tiivistymät toistuvat jankkuroinnista huolimatta, ellei tiivistymisen syytä poisteta (esim. ongelmia salaojituksessa tai peruskuivatuksessa).

LISÄTIETOA

Juuso Joona: Maan rakenteen korjaaminen biologis-mekaanisella syväkuohkeutuksella

Jankkuroinnista apua maaperän kasvukunnon parantamiseen


Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä vesienhallintakeinot

Olkikunnostus

Olkikunnostus

Olkikunnostusmenetelmällä hallitaan leväkasvustojen määrää. Se on verrattain vähän käytetty ja tutkittu kunnostusmenetelmä, jossa olkipaalit tai verkkosäkit lisätään veteen aikaisin keväällä ennen kuin levien kasvu ehtii käynnistyä.

LUE LISÄÄ

Kastelu

Kastelu

Kastelun tarkoituksena on lisätä maankosteutta niin, että kasvien juuret saavat jatkuvasti riittävän määrän vettä. Kastelumenetelmät voidaan karkeasti jakaa maanpinnan yläpuolelta ja maanpinnan alapuolelta suoritettavaan kasteluun. Jotta kastelusta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty, se on suoritettava oikeana ajankohtana eli selvästi ennen kuin maa on kuivunut lakastumispisteeseen ja oikeaa vesimäärää käyttäen.

LUE LISÄÄ

Kasteluvesialtaan rakentaminen

Kasteluvesialtaan rakentaminen

Kasteluvesialtaan avulla voidaan varmistaa kasteluveden saantia kuivana kautena.  Altaat voidaan täyttää vedellä joko pumppaamalla tai sijoittamalla ne maastoon siten, että ne täyttyvät luontaisella valunnalla. Pellolta purkautuvia kuivatusvesiä varastoimalla on myös mahdollista saada ainakin osa kasvukauden kasteluveden tarpeesta.

LUE LISÄÄ

Ota yhteyttä, jos haluat, että jotakin näistä keinoista testataan tilallasi.
Tai puuttuuko jokin hyväksi havaittu vesienhallintakeino?

Yhteystiedot:
Vanajavesikeskus
Sanni Manninen-Johansen
sanni.manninen-johansen@vanajavesi.fi
Puh. 050 3441715

JUUREVA - Vesienhallinnan työkalupakki

JUUREVA eli verkkopohjainen sivusto, johon on koottu vesienhallinnan keinoja sekä viljelijöiden arviointeja ja kokemuksia niistä verkkokauppojen tähtiluokitustyyliin. Työkalupakki JUUREVAn avulla on tilakäyntien yhteydessä kätevää tarkastella eri toimenpidevaihtoehtoja ja omakohtaistaa niitä kunkin tilan oloihin. Työkalupakki JUUREVA on hankkeen päätyttyä kaikkien suomalaisten viljelijöiden, maanomistajien, metsänomistajien ja vesienhoito- organisaatioiden käytettävissä.

JUUREVA-hanke on saanut rahoitusta MMM ja YM rahoittamasta maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustushausta. Avustuksia hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.