Vesienhallinnan työkalupakki

Teuronjoen ja Puujoen alueelle

Vedenpidätysalue (tulvitusalue)

0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 / 5 tähteä ( 0 arviota )
Erinomainen0%
Hyvä0%
Keskinkertainen0%
Tyydyttävä0%
Välttävä0%

Lyhyt kuvaus

Tulvavedet pysäytetään tai niiden kulkua hidastetaan ohjaamalla vettä esimerkiksi metsikköön tai muulle soveltuvalle alueelle ennen niiden joutumista uomaverkostoon ja päävesistöihin. Normaalioloissa tulvakosteikot voivat toimia esimerkiksi viheralueina tai laidunmaina.

Vaikutus

Vähentää vesistöihin päätyvää ravinnehuuhtoumaa ja torjuu maatalouden tulvahaittoja. Tulvavesien tilapäisellä pidättämisellä on mahdollista leikata virtaamia ja näin joko pienentää tulvahuippuja tai hidastaa tulvan nousua, vaikutuksia myös veden laadun parantamisessa. Samalla luodaan monimuotoinen elinympäristö kasveille ja eläimille.

Soveltuvuus

Käytetään aluetta, jossa pidättämisestä ei synny vahinkoa tai se on mahdollisimman vähäistä
tai pidättäminen tapahtuu tarkoitukseen varatulle alueelle, jolle on voitu rakentaa tarvittavia penger- ja patorakenteita.

Kustannus

Tuki

Saatavilla ei ole tukea eikä korvausta ansionmenetyksistä.

Erityistä

Vesiluvan tarve tulee selvittää paikallisesta Ely-keskuksesta esimerkiksi tekemällä hankkeesta vesirakennusilmoitus.

Lisätietoa

Tulvavesien pidättäminen valuma-alueella (Ympäristö.fi)


Arviointilomake

Anna arviosi tälle vesienhallinnan keinolle

Annetut Arviot

Ei vielä arvioita. Ole ensimmäinen ja tee arvio.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä vesienhallintakeinot