Vesienhallinnan työkalupakki

Teuronjoen ja Puujoen alueelle

KIRJAUDU SIVUILLE

Vedenpidätysalue (tulvitusalue)

Arvostele keino klikkaamalla tähtiä
[Arvioita: 0 Keskiarvo: 0]

Lyhyt kuvaus

Tulvavedet pysäytetään tai niiden kulkua hidastetaan ohjaamalla vettä esimerkiksi metsikköön tai muulle soveltuvalle alueelle ennen niiden joutumista uomaverkostoon ja päävesistöihin. Normaalioloissa tulvakosteikot voivat toimia esimerkiksi viheralueina tai laidunmaina.

Vaikutus

Vähentää vesistöihin päätyvää ravinnehuuhtoumaa ja torjuu maatalouden tulvahaittoja. Tulvavesien tilapäisellä pidättämisellä on mahdollista leikata virtaamia ja näin joko pienentää tulvahuippuja tai hidastaa tulvan nousua, vaikutuksia myös veden laadun parantamisessa. Samalla luodaan monimuotoinen elinympäristö kasveille ja eläimille.

Soveltuvuus

Käytetään aluetta, jossa pidättämisestä ei synny vahinkoa tai se on mahdollisimman vähäistä
tai pidättäminen tapahtuu tarkoitukseen varatulle alueelle, jolle on voitu rakentaa tarvittavia penger- ja patorakenteita.

Kustannus

Tuki

Saatavilla ei ole tukea eikä korvausta ansionmenetyksistä.

Erityistä

Vesiluvan tarve tulee selvittää paikallisesta Ely-keskuksesta esimerkiksi tekemällä hankkeesta vesirakennusilmoitus.

Lisätietoa

Tulvavesien pidättäminen valuma-alueella (Ympäristö.fi)


Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä vesienhallintakeinot

Olkikunnostus

Olkikunnostus

Olkikunnostusmenetelmällä hallitaan leväkasvustojen määrää. Se on verrattain vähän käytetty ja tutkittu kunnostusmenetelmä, jossa olkipaalit tai verkkosäkit lisätään veteen aikaisin keväällä ennen kuin levien kasvu ehtii käynnistyä.

LUE LISÄÄ

Kastelu

Kastelu

Kastelun tarkoituksena on lisätä maankosteutta niin, että kasvien juuret saavat jatkuvasti riittävän määrän vettä. Kastelumenetelmät voidaan karkeasti jakaa maanpinnan yläpuolelta ja maanpinnan alapuolelta suoritettavaan kasteluun. Jotta kastelusta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty, se on suoritettava oikeana ajankohtana eli selvästi ennen kuin maa on kuivunut lakastumispisteeseen ja oikeaa vesimäärää käyttäen.

LUE LISÄÄ

Kasteluvesialtaan rakentaminen

Kasteluvesialtaan rakentaminen

Kasteluvesialtaan avulla voidaan varmistaa kasteluveden saantia kuivana kautena.  Altaat voidaan täyttää vedellä joko pumppaamalla tai sijoittamalla ne maastoon siten, että ne täyttyvät luontaisella valunnalla. Pellolta purkautuvia kuivatusvesiä varastoimalla on myös mahdollista saada ainakin osa kasvukauden kasteluveden tarpeesta.

LUE LISÄÄ

Ota yhteyttä, jos haluat, että jotakin näistä keinoista testataan tilallasi.
Tai puuttuuko jokin hyväksi havaittu vesienhallintakeino?

Yhteystiedot:
Vanajavesikeskus
Sanni Manninen-Johansen
sanni.manninen-johansen@vanajavesi.fi
Puh. 050 3441715

JUUREVA - Vesienhallinnan työkalupakki

JUUREVA eli verkkopohjainen sivusto, johon on koottu vesienhallinnan keinoja sekä viljelijöiden arviointeja ja kokemuksia niistä verkkokauppojen tähtiluokitustyyliin. Työkalupakki JUUREVAn avulla on tilakäyntien yhteydessä kätevää tarkastella eri toimenpidevaihtoehtoja ja omakohtaistaa niitä kunkin tilan oloihin. Työkalupakki JUUREVA on hankkeen päätyttyä kaikkien suomalaisten viljelijöiden, maanomistajien, metsänomistajien ja vesienhoito- organisaatioiden käytettävissä.

JUUREVA-hanke on saanut rahoitusta MMM ja YM rahoittamasta maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustushausta. Avustuksia hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.