Ympäristökasvatus

Ympäristökasvatuksen merkitys Vanajavesikeskuksen vesienhoitotyössä on huomattava, sillä vesienhoito on pitkäjänteistä ylisukupolvista toimintaa. Kokemukset ja elämykset muokkaavat lasten ja nuorten arvoja ja asenteita ympäristömyönteisemmiksi, ja muistot kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Pelkkä teoria ei riitä, vaan tärkeää on oma tekeminen ja kokeminen luonnossa, oivaltaminen. Alueen vesienhoidon tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että lapset oppivat tuntemaan lähialueen vedet ja niiden elämää. Tätä kautta he myös oivaltavat vesien hoidon ja suojelutarpeen.

Vanajavesikeskuksen toteuttama ympäristökasvatustyö on monipuolisesti eri menetelmiä yhdistävää ja opetussuunnitelmia tukevaa. Samoin kuin Vanajavesikeskuksen toiminnassa yleisesti, hyödynnetään ympäristökasvatustyössäkin laajaa yhteistyöverkostoa ja suunnitellaan sekä toteutetaan toimintaa eri toimijoiden kanssa.

Vanajavesikeskuksen ympäristökasvatustoiminta jakautuu valmiisiin opetuspaketteihin ja räätälöityihin sisältöihin. Ympäristökasvatustoimintaan varatut resurssit kuitenkin vaihtelevat käynnissä olevien hankkeiden painotusten mukaan, joten tarjonta vaihtelee vuosittain. Lisätietoja ympäristökasvatustarjonnasta voi kysellä ympäristökoordinaattori Heidi Kontiolta, heidi.kontio(at)vanajavesi.fi.

Näille sivuille on koottu Vanajavesikeskuksessa laadittua ympäristökasvatusmateriaalia, joka on vapaasti kaikkien hyödynnettävissä.

Esittelyvideo varhaiskasvatusikäisille suunnatuista luontotuokioista (2021)

Esittelyvideo alakouluille suunnatuista retkipäivistä (2011)