Tavoitteet ja tehtävät

Tavoitteena on alueen järvien ja jokien kuntoon saaminen ja vetovoimaisuuden vahvistaminen.

Vanajavesikeskuksen tavoitteet:

  1. Vanajanselkä on hyvässä tilassa 15 vuoden kuluttua ja myös muiden sen valuma-alueella olevien järvien ja jokien tila on parantunut.
  2. Muut ympäristö- ja kulttuuriarvot ovat vahvistuneet.
  3. Vesiin liittyvä virkistyskäyttö ja matkailu on voimistunut.
  4. Tieto ja osaaminen on lisääntynyt.
  5. Yhteistyö eri toimijoiden kesken ja yli hallinnollisten rajojen on lisääntynyt.
  6. Hämeen hienoista vesistä on tullut alueen asujille ja yrittäjille myönteistä imagoa.

Vanajavesikeskuksen viisi toimintalinjaa liittyvät vesien suojelun lisäksi keskeisesti elinkeinoelämään, kulttuurin ja luontoon, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja viestintään.

Voit tukea Vanajavesikeskuksen arvokasta työtä muun muassa ryhtymällä kumppaniksi, lahjoittajaksi tai ostamalla Vanajavesi-tuotteita.