Avustukset

Vanajavesikeskus myöntää vuosittain avustuksia omaehtoiseen vesienhoitotyöhön vähintään 10 000 euroa. Viime vuosina summa on ollut 20 000 euroa.

Hakuaika alkaa kevättalvella ja päättyy maaliskuun lopulla tai huhtikuun alkupuolella. Avustusten lopullisesta jaosta päättää Vanajavesisäätiön hallitus huhtikuun kokouksessaan ja avustukset pääsääntöisesti ovat hakijoiden tileillä kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

Avustuksia myönnetään Vanajavesikeskuksen toimialueella toimiville järvien suojeluyhdistyksille, osakaskunnille sekä muille yhdistyksille tai toimikunnille sekä myös yksityishenkilöille, jotka toimivat lähiympäristönsä tilaa parantavasti.

Avustettavan hankkeen tulee olla yleishyödyllinen ja sen tulee myös tukea Vanajavesikeskuksen toiminnan tavoitteita.

Pääsääntöisesti avustus on enintään 70 % hankkeen arvioiduista kokonaiskustannuksista. Laitehankinnoissa tukiprosentti on enintään 40 %.

Myönnettyä rahoitusta vastaan hakijalta edellytetään kirjallinen selvitys hankkeen toteutumisesta viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Raportointiin löytyy valmis lomakepohja tämän sivun alaosasta. Lomake tulee palauttaa word-muodossa (ei pdf-tiedostona).

Hakija sitoutuu myös säilyttämään kuitit vähintään kahden vuoden ajan ja esittämään ne pyydettäessä Vanajavesisäätiölle. Samoin hakija sitoutuu siihen, että hankkeesta tehdään tarvittaessa yhteistyössä lyhyt esittely Vanajavesikeskuksen verkkosivuille.