Vauhtia vesistöinvestointeihin

Vauhtia ilmastomyönteisiin vesistöinvestointeihin (VIIVI) -hanke tähtää Kanta-Hämeen vesien hyvinvointiin, ravinnehuuhtoumien ehkäisemiseen, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Maaseuturahaston ympäristöinvestointihankkeet tarjoavat loistavan mahdollisuuden panostaa konkreettisiin vesienhoitotoimenpiteisiin. Hankkeessa kartoitetaan kunnostuksia vaativia kohteita ja suunnitellaan ilmasto- ja ympäristöinvestointihankkeita yhdessä paikallistoimijoiden kanssa. Lisäksi hankkeessa toteutetaan investointeja tukevia talkoita, tapahtumia ja uusien kunnostusmenetelmien testausta. Kartoituksissa, viestinnässä ja kunnostuksissa hyödynnetään alueen luonto- ja ympäristöalan oppilaitoksia.

Mikäli tarvitsette tukea kunnostusten rahoitusmahdollisuuksien kartoittamisessa tai investointihankkeiden hakuprosessissa, olkaa meihin yhteydessä matalalla kynnyksellä. VIIVI-hankkeen kautta on myös mahdollista käynnistää opiskelijaprojekteja kunnostuskohteiden kartoittamiseksi sekä saada talkooapua.

Vauhtia ilmastomyönteisiin vesistöinvestointeihin -hankkeen tuloksena syntyy mm.

  • kunnostuskohteiden kartoituksia
  • suunnitelmia ilmasto- ja ympäristöinvestointihankkeiden käynnistämiseksi
  • erilaisia vesien- ja maisemanhoidollisia talkoita
  • uusien kunnostusmenetelmien esittelytilaisuuksia
  • monipuolisia tapahtumia ja kokoontumisia
  • toimijoiden verkostoitumista ja uudenlaisia yhteistyömuotoja

Hankkeen toteuttajia ovat Hämeen ammattikorkeakoulu ja Vanajavesikeskus. Hanke toteutetaan Hämeen ELY-keskuksen myöntämän Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2023-2027 rahoituksen turvin. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2023-31.10.2025.

Yhteydenotot:

Mika Soramäki, 0504087441, mika.soramaki(at)hamk.fi

Heidi Kontio, 0504087946, heidi.kontio(at)vanajavesi.fi