Säätiö

Vanajavesisäätiö edistää, kehittää ja ylläpitää

Vanajavesikeskuksen toimintamahdollisuudet takaa Vanajavesisäätiö.

Sen tarkoitus on tukea ja edistää Vanajaveden alueen vesistöjen, ympäristön ja maiseman tilan parantamiseen ja tähän liittyvään vetovoimaisuuden vahvistamiseen tähtäävää hoito-, tutkimus- ja kunnostustoimintaa.

Lisäksi Vanajavesisäätiö edistää eri tavoin luonnon ja ympäristön suojelua ja kestävää käyttöä muuallakin.

Vanajavesisäätiön säädekirja allekirjoitettiin 11.6.2012 ja perustamisluvan Patentti- ja rekisterihallitus myönsi 17.9.2012.