Yhteistyöhankkeet

Lähiluonnon ihmeitä -ympäristökasvatushanke 1.2.-31.5.2021

Lähiluonnon ihmeitä –hanke tarjoaa Hattulan, Janakkalan ja Hämeenlinnan päiväkodeille laadukasta ympäristökasvatustoimintaa, jossa on otettu huomioon kuntien varhaiskasvatussuunnitelmat sekä Hämeen luonnon erityispiirteet. Monipuoliset ja elämykselliset luontokokemukset vahvistavat ympäristövastuullisuutta ja näin edistävät vesienhoitoa sekä siihen liittyvien tietojen ja taitojen välitystä tuleville sukupolville. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan yhteensä 19 kpl eri teemaisia luontotuokioita päiväkotien lähiympäristöissä ja kootaan niiden pohjalta kiertävä näyttely sekä sähköistä ympäristökasvatusmateriaalia kaikkien hyödynnettäväksi. Hankkeeseen osallistuvat päiväkodit sijaitsevat Linnaseutu ry:n toiminta-alueella (Hattula, Janakkala ja Hämeenlinna pl. kaupunkialue) ja niihin ollaan yhteydessä alkukeväästä. Lisäksi hanke kokoaa alueen ympäristökasvattajat yhteen ja jakaa tietoa hankkeessa toteutettavan Lähiluonnon ihmeitä –webinaarin kautta.

Luontotuokiot toteutetaan ulkona ja suunnitellaan koronatilanne huomioiden.

Hankkeen toteuttajia ovat Vanajavesikeskus ja Hämeen ammattikorkeakoulu. Hanke on saanut rahoitusta maaseuturahastosta Leader-ryhmä Linnaseutu ry:ltä (90 %) ja Vanajavesisäätiöltä (10 %). 

Lähikalaa lautaselle -ympäristökasvatushanke 1.5.2020 - 31.12.2021

Lähikalaa lautaselle -hankkeen tavoitteena on lisätä kotimaisen kalan arvostusta ja käyttöä sekä kiinnostusta kalastusharrastukseen. Lasten ja nuorten avulla voidaan vaikuttaa kotien ruokailutottumuksiin ja valintoihin. Hanke koostuu 32 opetustuokiosta 16 koululla Vanajavesikeskuksen toimialueella. Tuokiot alkavat lyhyellä hygienia- ja turvallisuusinfolla, kalan oikeaoppisella esikäsittelyllä ja tuoreen kalan tunnistamisella. Tämän jälkeen opetellaan pyöreän kalan fileointi ja valmistetaan fileistä ateria. Lopuksi keskustellaan kalastusharrastuksesta ja lähikalan käyttömahdollisuuksista. Oppilaille myös jaetaan kirjallinen tietopaketti kalankäsittelystä ja resepteistä. Opetustuokioiden kesto on n. kaksi tuntia ja ne suunnitellaan koronatilanne huomioiden. Ohjaajina toimivat Mika Soramäki Hämeen ammattikorkeakoulusta ja Heidi Kontio Vanajavesikeskuksesta.

Hankkeen rahoituksesta vastaa Pohjois-Savon ELY-keskus (90%) ja Vanajavesikeskus (10%). Hanke on saanut avustusta kalastonhoitomaksuvaroista Pohjois-Savon ELY-keskuksen Järvi-Suomen kalatalouspalveluilta.