Yhteistyöhankkeet

Lähiluonnon ihmeitä -ympäristökasvatushanke 1.2.-31.5.2021

Lähiluonnon ihmeitä –hanke tarjoaa Hattulan, Janakkalan ja Hämeenlinnan päiväkodeille laadukasta ympäristökasvatustoimintaa, jossa on otettu huomioon kuntien varhaiskasvatussuunnitelmat sekä Hämeen luonnon erityispiirteet. Monipuoliset ja elämykselliset luontokokemukset vahvistavat ympäristövastuullisuutta ja näin edistävät vesienhoitoa sekä siihen liittyvien tietojen ja taitojen välitystä tuleville sukupolville. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan yhteensä 19 kpl eri teemaisia luontotuokioita päiväkotien lähiympäristöissä ja kootaan niiden pohjalta kiertävä näyttely sekä sähköistä ympäristökasvatusmateriaalia kaikkien hyödynnettäväksi. Hankkeeseen osallistuvat päiväkodit sijaitsevat Linnaseutu ry:n toiminta-alueella (Hattula, Janakkala ja Hämeenlinna pl. kaupunkialue) ja niihin ollaan yhteydessä alkukeväästä. Lisäksi hanke kokoaa alueen ympäristökasvattajat yhteen ja jakaa tietoa hankkeessa toteutettavan Lähiluonnon ihmeitä –webinaarin kautta.

Luontotuokiot toteutetaan ulkona ja suunnitellaan koronatilanne huomioiden.

Hankkeen toteuttajia ovat Vanajavesikeskus ja Hämeen ammattikorkeakoulu. Hanke on saanut rahoitusta maaseuturahastosta Leader-ryhmä Linnaseutu ry:ltä (90 %) ja Vanajavesisäätiöltä (10 %).