Yhteistyöhankkeet


Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksella (KVVY) ja Vanajavesikeskuksella on meneillään yhteinen Vauhtia vesienhoitoon III -hanke vuosina 2023 -2025. Valkeakosken, Akaan ja Lempäälän vesistöasioissa voit olla yhteydessä Vanajavesikeskukseen.

Hankkeen kotisivut löytyvät KVVY:n verkkosivuilta.


Kalan lumoissa -ympäristökasvatushanke 1.8.2023-31.10.2024

Kalan lumoissa –hanke aktivoi perheitä ja lapsia kalastusharrastuksen pariin ja tutustumaan lähivesiin. Samalla he oppivat eri teemojen kautta luonnon monimuotoisuuden merkityksestä ihmisille ja ympäristölle. Hankkeen tavoitteena on tarjota Kanta-Hämeen perheille ja lapsille laadukasta ja monipuolista toimintaa kalastusharrastuksen parissa, jossa on otettu huomioon eri ikäryhmät ja kiinnostuksen kohteet. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan yhteensä 17 kpl perheiden ja lasten kalatapahtumaa ympäri maakuntaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Hankkeen toteuttajia ovat Vanajavesikeskus ja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK). Hanke saa avustusta kalastonhoitomaksuvaroista Pohjois-Savon ELY-keskuksen Järvi-Suomen kalatalouspalveluilta. 


Vesireppu kaikille -ympäristökasvatushanke 1.8.-31.12.2023

Vesireppu kaikille -hanke tarjoaa Hämeenlinnan 8 alakoululle vesiaiheisen opetustuokion, jossa tutustutaan Vesireppuun ja sen sisältämään tutkimusvälineistöön. Suomen ympäristökeskuksen kehittämän Vesirepun avulla koululaiset voivat analysoida ja seurata mm. paikallisvesistön lämpötilaa, näkösyvyyttä, sinilevätilannetta, sameutta, happamuutta, happipitoisuutta ja virtaamaa eri vuodenaikoina ja vuosina. Samalla valmennetaan opettajia käyttämään välineistöä, ohjaamaan oppilaita vesitutkimuksissa ja tallentamaan kansalaishavaintoja Järvi-meriwikiin. Hämeenlinnan Rotary-klubit hankkivat alakouluille Vesireppuja, joita hyödynnetään Vesireppu tutuksi –hankkeen opetustuokioissa.

Vesireppu tutuksi –hankeen tarkoituksena on herättää lasten kiinnostusta oman lähivesistön tilaan. Hanke aktivoi koululaisia tutustumaan veteen monin eri tavoin ja auttaa ymmärtämään veden merkityksen ihmisille ja ympäristölle. Kouluilla tehtävien vesitutkimusten ja seurannan avulla edistetään vesienhoitoa ja siihen liittyvien tietojen ja taitojen välitystä tuleville sukupolville.

Hankkeen toteuttajia ovat Vanajavesikeskus ja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK). Hanketta rahoittavat Ympäristöministeriö sekä Vanajavesisäätiö.


LUMOSILTA - Esiselvitys kylien luonnon monimuotoisuutta edistävän kansainvälisen hankkeen käynnistämiseksi 1.11.2021-31.12.2023

Kanta-Hämeessä ja eteläisellä Pirkanmaalla on paljon maisemaan ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvää hyödyntämätöntä potentiaalia. Esiselvityshankkeessa laaditaan hankehakemus kansainväliselle Leader-hankkeelle, jolla edistetään hämäläisten ja pirkanmaalaisten kylien luonnon monimuotoisuutta ja sen hyödyntämistä mm. matkailussa ja tuotteistamisessa. Hankkeessa tullaan selvittämään mm. lintumatkailun, lähiruoan tuotannon lumohyötyjä ja tuotteistamisen mahdollisuuksia.


Lähiluonnon ihmeitä Lounais-Hämeessä -ympäristökasvatushanke 1.9.2022-31.12.2023

Lähiluonnon ihmeitä Lounais-Hämeessä –hanke tarjoaa Tammelan, Forssan, Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän päiväkodeille laadukasta ympäristökasvatustoimintaa, jossa on otettu huomioon kuntien varhaiskasvatussuunnitelmat sekä Hämeen luonnon erityispiirteet. Monipuoliset ja elämykselliset luontokokemukset vahvistavat ympäristövastuullisuutta ja näin edistävät vesienhoitoa sekä siihen liittyvien tietojen ja taitojen välitystä tuleville sukupolville. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan yhteensä 18 kpl eri teemaisia luontotuokioita päiväkotien lähiympäristöissä ja kootaan niiden pohjalta kiertävä näyttely. Lisäksi jaetaan tietoa erilaisista ympäristökasvatusmateriaaleista päiväkodeissa myöhemmin hyödynnettäväksi.

Luontotuokiot toteutetaan ulkona ja suunnitellaan koronatilanne huomioiden.

Hankkeen toteuttajia ovat Vanajavesikeskus ja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK). Hanke on saanut rahoitusta maaseuturahastosta Leader-ryhmä LounaPlussa ry:ltä (80 %) sekä Vanajavesisäätiöltä ja HAMKista (20 %).