Yhteistyöhankkeet

Vesireppu tutuksi -ympäristökasvatushanke 1.5.-31.12.2022

Vesireppu tutuksi -hanke tarjoaa Hämeenlinnan 11 alakoululle vesiaiheisen opetustuokion, jossa tutustutaan Vesireppuun ja sen sisältämään tutkimusvälineistöön. Suomen ympäristökeskuksen kehittämän Vesirepun avulla koululaiset voivat analysoida ja seurata mm. paikallisvesistön lämpötilaa, näkösyvyyttä, sinilevätilannetta, sameutta, happamuutta, happipitoisuutta ja virtaamaa eri vuodenaikoina ja vuosina. Samalla valmennetaan opettajia käyttämään välineistöä, ohjaamaan oppilaita vesitutkimuksissa ja tallentamaan kansalaishavaintoja Järvi-Meriwikiin. Hämeenlinnan Rotary-klubit hankkivat alakouluille Vesireppuja, joita hyödynnetään Vesireppu tutuksi –hankkeen opetustuokioissa.

Vesireppu tutuksi –hankeen tarkoituksena on herättää lasten kiinnostusta oman lähivesistön tilaan. Hanke aktivoi koululaisia tutustumaan veteen monin eri tavoin ja auttaa ymmärtämään veden merkityksen ihmisille ja ympäristölle. Kouluilla tehtävien vesitutkimusten ja seurannan avulla edistetään vesienhoitoa ja siihen liittyvien tietojen ja taitojen välitystä tuleville sukupolville.

Opetustuokiot toteutetaan ulkona ja suunnitellaan koronatilanne huomioiden.

Hankkeen toteuttajia ovat Vanajavesikeskus ja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK). Hanke on saanut rahoitusta maaseuturahastosta Leader-ryhmä Linnaseutu ry:ltä (80 %) sekä Vanajavesisäätiöltä ja HAMKista (20 %). 

Lähiluonnon ihmeitä -ympäristökasvatushanke 1.2.-31.5.2021

Lähiluonnon ihmeitä –hanke tarjoaa Hattulan, Janakkalan ja Hämeenlinnan päiväkodeille laadukasta ympäristökasvatustoimintaa, jossa on otettu huomioon kuntien varhaiskasvatussuunnitelmat sekä Hämeen luonnon erityispiirteet. Monipuoliset ja elämykselliset luontokokemukset vahvistavat ympäristövastuullisuutta ja näin edistävät vesienhoitoa sekä siihen liittyvien tietojen ja taitojen välitystä tuleville sukupolville. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan yhteensä 19 kpl eri teemaisia luontotuokioita päiväkotien lähiympäristöissä ja kootaan niiden pohjalta kiertävä näyttely sekä sähköistä ympäristökasvatusmateriaalia kaikkien hyödynnettäväksi. Hankkeeseen osallistuvat päiväkodit sijaitsevat Linnaseutu ry:n toiminta-alueella (Hattula, Janakkala ja Hämeenlinna pl. kaupunkialue) ja niihin ollaan yhteydessä alkukeväästä. Lisäksi hanke kokoaa alueen ympäristökasvattajat yhteen ja jakaa tietoa hankkeessa toteutettavan Lähiluonnon ihmeitä –webinaarin kautta.

Luontotuokiot toteutetaan ulkona ja suunnitellaan koronatilanne huomioiden.

Hankkeen toteuttajia ovat Vanajavesikeskus ja Hämeen ammattikorkeakoulu. Hanke on saanut rahoitusta maaseuturahastosta Leader-ryhmä Linnaseutu ry:ltä (90 %) ja Vanajavesisäätiöltä (10 %).