Yhteistyöhankkeet

Lähiluonnon ihmeitä Lounais-Hämeessä -ympäristökasvatushanke 1.9.2022-31.5.2023

Lähiluonnon ihmeitä Lounais-Hämeessä –hanke tarjoaa Tammelan, Forssan, Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän päiväkodeille laadukasta ympäristökasvatustoimintaa, jossa on otettu huomioon kuntien varhaiskasvatussuunnitelmat sekä Hämeen luonnon erityispiirteet. Monipuoliset ja elämykselliset luontokokemukset vahvistavat ympäristövastuullisuutta ja näin edistävät vesienhoitoa sekä siihen liittyvien tietojen ja taitojen välitystä tuleville sukupolville. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan yhteensä 18 kpl eri teemaisia luontotuokioita päiväkotien lähiympäristöissä ja kootaan niiden pohjalta kiertävä näyttely. Lisäksi jaetaan tietoa erilaisista ympäristökasvatusmateriaaleista päiväkodeissa myöhemmin hyödynnettäväksi.

Luontotuokiot toteutetaan ulkona ja suunnitellaan koronatilanne huomioiden.

Hankkeen toteuttajia ovat Vanajavesikeskus ja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK). Hanke on saanut rahoitusta maaseuturahastosta Leader-ryhmä LounaPlussa ry:ltä (80 %) sekä Vanajavesisäätiöltä ja HAMKista (20 %). 

Vesireppu tutuksi -ympäristökasvatushanke 1.5.-31.12.2022

Vesireppu tutuksi -hanke tarjoaa Hämeenlinnan 11 alakoululle vesiaiheisen opetustuokion, jossa tutustutaan Vesireppuun ja sen sisältämään tutkimusvälineistöön. Suomen ympäristökeskuksen kehittämän Vesirepun avulla koululaiset voivat analysoida ja seurata mm. paikallisvesistön lämpötilaa, näkösyvyyttä, sinilevätilannetta, sameutta, happamuutta, happipitoisuutta ja virtaamaa eri vuodenaikoina ja vuosina. Samalla valmennetaan opettajia käyttämään välineistöä, ohjaamaan oppilaita vesitutkimuksissa ja tallentamaan kansalaishavaintoja Järvi-Meriwikiin. Hämeenlinnan Rotary-klubit hankkivat alakouluille Vesireppuja, joita hyödynnetään Vesireppu tutuksi –hankkeen opetustuokioissa.

Vesireppu tutuksi –hankeen tarkoituksena on herättää lasten kiinnostusta oman lähivesistön tilaan. Hanke aktivoi koululaisia tutustumaan veteen monin eri tavoin ja auttaa ymmärtämään veden merkityksen ihmisille ja ympäristölle. Kouluilla tehtävien vesitutkimusten ja seurannan avulla edistetään vesienhoitoa ja siihen liittyvien tietojen ja taitojen välitystä tuleville sukupolville.

Opetustuokiot toteutetaan ulkona ja suunnitellaan koronatilanne huomioiden.

Hankkeen toteuttajia ovat Vanajavesikeskus ja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK). Hanke on saanut rahoitusta maaseuturahastosta Leader-ryhmä Linnaseutu ry:ltä (80 %) sekä Vanajavesisäätiöltä ja HAMKista (20 %).