Isosorsimo

Tämä sivu on vielä kesken. Tälle sivustolle kootaan vuoden 2023 aikana monipuolista tietoa isosorsimosta. Lisätietoja Isosorsimo - rantojen riesasta resurssiksi -hankkeesta löydät täältä.

Isosorsimo (Glyceria maxima) on 1–2,5 metriä korkea, monivuotinen heinäkasvi, joka kasvaa laajoina heleänvihreinä usein puolikelluvina kasvustoina vesistöjen rannoilla. Tämä haitallinen vieraslaji on levinnyt viime vuosina voimakkaasti Kokemäenjoen ja Kymijoen vesistöalueilla.

Elinvoimaisena kasvina ja hyvänä kilpailijana isosorsimo on leviämässä yhä uusille järville. Korvaamalla luontaisen rantakasvillisuuden se muuttaa haitallisesti rantoja sekä kalojen ja rapujen elinympäristöä. Suurista vaikeakulkuisista kasvustoista on haittaa myös virkistyskäytölle, kuten kalastamiselle, uimiselle ja veneilylle. Edullisinta ja helpointa on yrittää estää isosorsimon leviäminen uusiin paikkoihin ja poistaa kasvusto silloin, kun se ei vielä ole ehtinyt levitä suureksi. Suurten kasvustojen poistaminen on työlästä ja aiheuttaa paljon kustannuksia. Torjuntaa rajoittaa usein se, ettei isosorsimoa tunnisteta vieraslajiksi.

Tälle sivustolle on koottu Isosorsimo - rantojen riesasta resurssiksi -hankkeen (1.9.2020-30.4.2022) tuottamaa tietoa isosorsimosta, sen torjunnasta ja hyötykäyttömahdollisuuksista. Lisäksi mukana on tietoa Yhteisillä aalloilla –viestintähankkeessa (1.9.2015-31.8.2017) testatusta isosorsimon torjuntamenetelmästä, pressukesannoinnista. Hämeen ELY-keskuksen myöntämä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 on tukenut näiden hankkeiden toteutusta.