SUUNTA LUONTOON

Suunta luontoon -hanke tukee pandemiasta elpymistä kehittämällä digitaalisia ja vihreitä luontoliikunta- ja matkailupalveluja ja parantamalla niiden toimintaedellytyksiä. Hanke on valmisteltu yrittäjiltä ja harrastajilta esiinnousseiden kehitysideoiden pohjalta. Hankkeessa kehitetään täysin uudenlainen järvisuunnistussovellus ja rakennetaan Kanta-Hämeeseen digitaalisia kiintorastiverkostoja ja maastopyöräreittejä. Kehitettävät kohteet ja reitit valittiin yhteistyössä yrittäjien ja käyttäjien kanssa niin, että rakennettavat 6 maastopyöräreittiä ja 12 kiintorastiverkostoa sijaitsevat kattavasti ympäri maakuntaa:

Suunta luontoon -hankkeen kohteet

Maastopyöräreitit:

 • Aulangon maastopyöräreitti
 • Evon maastopyöräreittikokonaisuus
 • Kiipulan maastopyöräreitti
 • Parolanharjun maastopyöräreitti
 • Kalvolan kirkkopolku
 • Hämeen Järviylängön Ilves-reitti

Järvisuunnistuskohteet:

 • Tammelan Ruostejärvi                         
 • Lastujärvi
 • Aulangonjärvi
 • Hirvijärvi
 • Loppijärvi
 • Mommilanjärvi
 • Liesjärvi
 • Kuivajärvi
 • Hattulanselkä
 • Katumajärvi
 • Alajärvi
 • Iso-Roine

Järvisuunnituskohteiden ja reittien saavutettavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Lisäksi kohteista ja reiteistä tuotetaan korkeatasoista markkinointimateriaalia alueen eri toimijoiden hyödynnettäväksi sekä järjestetään erilaisia koulutus- ja infotilaisuuksia. Näin luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja monipuolistetaan liikunta- ja virkistyskäyttöä. Yhteistyötä tehdään yli maakuntarajojen sekä yrittäjien että muiden hankkeiden ja toimijoiden kanssa. Hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista viestitään aktiivisesti ja monikanavaisesti.

Hankkeen toteuttajat ovat Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK Bio ja HAMK Smart) sekä Vanajavesikeskus. Hankekumppaneina ovat Hämeen virkistysalueyhdistys ja Hämeenlinnan kaupunki. Suunta luontoon -hanketta rahoitetaan REACT EU-rahoituksella eli hanke on osa Euroopan unionin Covid-19 -pandemian tukitoimenpiteitä. Rahoituksesta vastaa myös hanketoteuttajat ja -kumppanit. Suunta luontoon -hankkeen toteutusaika on 1.6.2021-31.5.2023.