SUUNTA LUONTOON

Suunta luontoon -hanke kehitti digitaalisia ja vihreitä luontoliikunta- ja matkailupalveluja ja paransi niiden toimintaedellytyksiä. Hanke valmisteltiin yrittäjiltä ja harrastajilta esiinnousseiden kehitysideoiden pohjalta ja sen aikana kehitettiin täysin uudenlainen järvisuunnistussovellus ja rakennettiin Kanta-Hämeeseen digitaalisia kiintorastiverkostoja ja maastopyöräreittejä. Kehitettävät kohteet ja reitit valittiin yhteistyössä yrittäjien ja käyttäjien kanssa niin, että rakennettavat 8 maastopyöräreittiä ja 12 kiintorastiverkostoa sijaitsevat kattavasti ympäri maakuntaa:

Suunta luontoon -hankkeen kohteet

Maastopyöräreitit:

 • Aulangon maastopyöräreitti
 • Kalvolan kirkkopolku
 • Kiipulan maastopyöräreitti
 • Poronpolku
 • Hämeen Ilvesreitti Iso-Melkutin – Kaitajärvi
 • Hämeen Ilvesreitti Räyskälä-Pääjärvi
 • Hämeen Ilvesreitti Liesjärvi
 • Hämeen Ilvesreitti Hattula

Järvisuunnistuskohteet:

 • Tammelan Ruostejärvi                        
 • Lastujärvi
 • Aulangonjärvi
 • Hirvijärvi
 • Loppijärvi
 • Mommilanjärvi
 • Liesjärvi
 • Hattulanselkä
 • Katumajärvi
 • Alajärvi
 • Iso-Roine
 • Evon Rautjärvet

Järvisuunnituskohteiden ja reittien saavutettavuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Lisäksi kohteista ja reiteistä tuotettiin korkeatasoista markkinointimateriaalia alueen eri toimijoiden hyödynnettäväksi sekä järjestetään erilaisia koulutus- ja infotilaisuuksia. Näin luotiin uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja monipuolistettiin liikunta- ja virkistyskäyttöä. Yhteistyötä tehtiin yli maakuntarajojen sekä yrittäjien että muiden hankkeiden ja toimijoiden kanssa. Hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista viestittiin aktiivisesti ja monikanavaisesti.

Hankkeen toteuttajat olivat Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK Bio ja HAMK Smart) sekä Vanajavesikeskus. Hankekumppaneina olivat Hämeen virkistysalueyhdistys ja Hämeenlinnan kaupunki. Suunta luontoon -hanketta rahoitettiin REACT EU-rahoituksella eli hanke oli osa Euroopan unionin Covid-19 -pandemian tukitoimenpiteitä. Rahoituksesta vastasivat myös hanketoteuttajat ja -kumppanit. Suunta luontoon -hankkeen toteutusaika oli 1.6.2021-31.5.2023.