Vesienhallinnan työkalupakki

Teuronjoen ja Puujoen alueelle

Kastelu

0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 / 5 tähteä ( 0 arviota )
Erinomainen0%
Hyvä0%
Keskinkertainen0%
Tyydyttävä0%
Välttävä0%

Lyhyt kuvaus

Kastelun tarkoituksena on lisätä maankosteutta niin, että kasvien juuret saavat jatkuvasti riittävän määrän vettä. Kastelumenetelmät voidaan karkeasti jakaa maanpinnan yläpuolelta ja maanpinnan alapuolelta suoritettavaan kasteluun. Jotta kastelusta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty, se on suoritettava oikeana ajankohtana eli selvästi ennen kuin maa on kuivunut lakastumispisteeseen ja oikeaa vesimäärää käyttäen.

Vaikutus

Kuivina kausina kastelu lisää satoa ja edistää kasvien ravinteiden ottoa. Kasvun turvaamisella sidotaan muutoin huuhtoutumiselle alttiiksi jääviä ravinteita.

Soveltuvuus

Kastelulla saadaan sadonlisäystä, mutta toimenpide on kallis ja vaatii hyvän vesilähteen. Kasteluveden riittävyyden varmistaminen edellyttää monesti veden varastointia patoamalla järviä tai jokia tai rakentamalla erillisiä varastoaltaita. Kyseeseen voi tulla myös veden siirto toiselta vesistöalueelta joko pumppaamalla tai muilla järjestetyillä.  Automaattiset anturit edellyttävät tiedon siirto-, tallennus- ja käsittelyohjelmistoja. Kastelumenetelmän valinta riippuu mm. maaston kaltevuussuhteista, maalajista, saatavissa olevan veden määrästä ja laadusta sekä viljeltävästä kasvista.

Kustannus

Eri kastelumenetelmien investointi- ja käyttökustannuksissa ja laitteiden käyttöiässä on suuria eroja, joten hankkeen kannattavuuslaskelmat on tehtävä mahdollisimman tarkasti ja riittävän pitkälle aikavälille.

Sadetuksessa suurimmat kustannustekijät ovat hankittavan kaluston hinta, työpanoksesta ja käytettävästä energiasta syntyvät kustannukset. Mikäli vesi joudutaan johtamaan kauempaa, veden siirtoon tarvitaan runkolinja ja mahdollisesti erillinen siirtopumppaus, mikä nostaa kustannuksia.

Tuki

Katso ajankohtainen tilanne:
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/

Erityistä

Otettaessa kasteluvettä vesistöstä tarvitaan tietyissä tilanteissa aluehallintoviraston lupa. Luvan tarve kannattaa varmistaa paikallisesta Ely-keskuksesta.

Sadetuksessa on myös huomioitava, että sadetettava vesimäärä (mm/h) ei ole liian suuri, jotta vältytään maan pinnan liettymiseltä ja pintaeroosiolta.

LIsätietoa

Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu (2. päivitetty painos)

Sadetuksen käyttö viljanviljelyn ja vesiensuojelun kehittämisessä (RaHa)


Arviointilomake

Anna arviosi tälle vesienhallinnan keinolle

Annetut Arviot

Ei vielä arvioita. Ole ensimmäinen ja tee arvio.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä vesienhallintakeinot