Vesienhallinnan työkalupakki

Teuronjoen ja Puujoen alueelle

KIRJAUDU SIVUILLE

Biohiilen levitys peltoon

Arvostele keino klikkaamalla tähtiä
[Arvioita: 0 Keskiarvo: 0]

LYHYT KUVAUS

Biohiili on valmistettu eloperäisestä aineksesta kuumentamalla raaka-ainetta hapettomassa tilassa yli 420° lämpötilaan (pyrolyysi eli kuivatislaus).

VAIKUTUS

Oikein tehdyn biohiilen sitoma hiili (black carbon) säilyy maassa 300-3000 vuotta. Suomessa on saatu vasta vähän tutkimustuloksia biohiilen vaikutuksista. Muissa maissa on todettu, että biohiili vaikuttaa suotuisasti maan kasvukuntoon ja satotasoihin, lisää ravinteiden sitoutumista maapartikkeleihin,  parantaa maan vedensitomiskykyä ja tehostaa biologista typensidontaa.

SOVELTUVUUS

Hyödyllisintä biohiili on Suomessa hiekkamailla, runsasmultaisilla turvemailla ei niinkään. Korkean hinnan vuoksi biohiilen käyttö ei ole taloudellisesti kannattavaa heinä- tai viljapellolla, mutta saattaa kannattaa erikoiskasvien viljelyssä.

KUSTANNUS

Käyttömääräsuositukset vaihtelevat eri lähteissä tasolta 20-25 kg/100m2 (eli 2000-2500 kg/ha) tasolle 100 kg/100 m2. Hintaesimerkki Biohiili Nero 620 €/600 litraa.  (1 kg biohiiltä = n. 3 l). Siten 2250 kg/ha = 6750 litraa/ha = n. 7000 €/ha.

TUKI

 

ERITYISTÄ

On tärkeää lisätä runsaasti ravinteita ja vettä biohiilen levityksen yhteydessä, jotta biohiili ei ime ravinteita ja kosteutta ympäröivästä maaperästä, pois kasvien ulottuvilta.

LISÄTIETOA

Biohiili: Lisätienestiä maaseutuyrittäjälle ja ympäristövaikutusten kestävämpää hallintaa?

Pidempi oppimäärä biohiilen käytöstä maataloudessa.


Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä vesienhallintakeinot

Olkikunnostus

Olkikunnostus

Olkikunnostusmenetelmällä hallitaan leväkasvustojen määrää. Se on verrattain vähän käytetty ja tutkittu kunnostusmenetelmä, jossa olkipaalit tai verkkosäkit lisätään veteen aikaisin keväällä ennen kuin levien kasvu ehtii käynnistyä.

LUE LISÄÄ

Kastelu

Kastelu

Kastelun tarkoituksena on lisätä maankosteutta niin, että kasvien juuret saavat jatkuvasti riittävän määrän vettä. Kastelumenetelmät voidaan karkeasti jakaa maanpinnan yläpuolelta ja maanpinnan alapuolelta suoritettavaan kasteluun. Jotta kastelusta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty, se on suoritettava oikeana ajankohtana eli selvästi ennen kuin maa on kuivunut lakastumispisteeseen ja oikeaa vesimäärää käyttäen.

LUE LISÄÄ

Kasteluvesialtaan rakentaminen

Kasteluvesialtaan rakentaminen

Kasteluvesialtaan avulla voidaan varmistaa kasteluveden saantia kuivana kautena.  Altaat voidaan täyttää vedellä joko pumppaamalla tai sijoittamalla ne maastoon siten, että ne täyttyvät luontaisella valunnalla. Pellolta purkautuvia kuivatusvesiä varastoimalla on myös mahdollista saada ainakin osa kasvukauden kasteluveden tarpeesta.

LUE LISÄÄ

Ota yhteyttä, jos haluat, että jotakin näistä keinoista testataan tilallasi.
Tai puuttuuko jokin hyväksi havaittu vesienhallintakeino?

Yhteystiedot:
Vanajavesikeskus
Sanni Manninen-Johansen
sanni.manninen-johansen@vanajavesi.fi
Puh. 050 3441715

JUUREVA - Vesienhallinnan työkalupakki

JUUREVA eli verkkopohjainen sivusto, johon on koottu vesienhallinnan keinoja sekä viljelijöiden arviointeja ja kokemuksia niistä verkkokauppojen tähtiluokitustyyliin. Työkalupakki JUUREVAn avulla on tilakäyntien yhteydessä kätevää tarkastella eri toimenpidevaihtoehtoja ja omakohtaistaa niitä kunkin tilan oloihin. Työkalupakki JUUREVA on hankkeen päätyttyä kaikkien suomalaisten viljelijöiden, maanomistajien, metsänomistajien ja vesienhoito- organisaatioiden käytettävissä.

JUUREVA-hanke on saanut rahoitusta MMM ja YM rahoittamasta maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustushausta. Avustuksia hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.