Vesienhallinnan työkalupakki

Teuronjoen ja Puujoen alueelle

Kasteluvesialtaan rakentaminen

0,0
0,0 / 5 tähteä ( 0 arviota )
Erinomainen0%
Hyvä0%
Keskinkertainen0%
Tyydyttävä0%
Välttävä0%

Lyhyt kuvaus

Kasteluvesialtaan avulla voidaan varmistaa kasteluveden saantia kuivana kautena.  Altaat voidaan täyttää vedellä joko pumppaamalla tai sijoittamalla ne maastoon siten, että ne täyttyvät luontaisella valunnalla. Pellolta purkautuvia kuivatusvesiä varastoimalla on myös mahdollista saada ainakin osa kasvukauden kasteluveden tarpeesta.

Vaikutus

Varastoaltaiden suunnittelussa voidaan ottaa huomioon myös ympäristönsuojelullisia ja maisemallisia näkökohtia rakentamalla monimuotoisia altaita, joissa on mukana laskeutusallas- ja kosteikkoelementtejä.

Soveltuvuus

Varastoaltaat on suunniteltava sijainniltaan niin, että kasteltavat pellot sijaitsevat altaan tai lasku-uoman välittömässä läheisyydessä.

Kustannus

Kaivamalla tehdyt altaat ovat patoamalla tehtyjä kalliimpia.

Tuki

Katso ajankohtainen tilanne:
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/

Ilmeisesti rahoitusta ei myönnetä kastelualtaiden rakentamiselle, mutta kosteikkojen hoidoksi katsottavista toimenpiteistä voidaan tehdä ympäristökorvausjärjestelmässä sopimus. Uusia perustettavia kosteikkoja, altaita tai vastaavia voidaan edistää investointituilla.

Erityistä

Kasteluvesialtaan ja veden varastoinnin vesilain mukaisen luvan tarve riippuu siitä, mihin allas tehdään ja miten se vaikuttaa ympäristöön sekä vesistöön ja sen käyttöön. Vesilain säännösten lisäksi on maisemaan merkittävästi vaikuttavan altaan osalta otettava tarvittaessa huomioon myös maankäyttö- ja rakennuslain säännökset.

Lisätietoa

Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu (2. päivitetty painos)


Arviointilomake

Anna arviosi tälle vesienhallinnan keinolle

Annetut Arviot

Ei vielä arvioita. Ole ensimmäinen ja tee arvio.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä vesienhallintakeinot