0,0
Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)

Salaojien päiden avaaminen, salaojakaivojen tarkistus ja tyhjennys ja mahdollisten tukkeumien poisto huuhtelemalla.

LUE LISÄÄ

0,0
Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)

Pellon salaojaverkoston täydentäminen tekemällä lisää  salaojia (imuja) verkostoon

LUE LISÄÄ

0,0
Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)

Säätösalaojituksessa asennetaan salaojiin säätökaivot ja niihin padotuslaitteet, joiden avulla säädetään pelloilta tulevaa salaojavaluntaa. Säätösalaojituksen avulla pohjaveden pintaa voi pitää tavanomaista korkeamalla ja sadevettä voidaan varastoida maaperään kasvuston käyttöön.

LUE LISÄÄ

0,0
Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)

Peltoa ympäröivien piiriojien ja valumavesiä kokoavien valtaojien huoltaminen kaivamalla ja pusikoita raivaamalla. Tärkeä perushuoltotoimenpide.

LUE LISÄÄ

0,0
Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)

Uoma rakennetaan poikkileikkaukseltaan kaksitasoiseksi. Vesi nousee tulva-aikana uoman luiskiin rakennettaville tulvatasanteille. Tulvatasanne voidaan tehdä uoman molemmin puolin tai vain toiselle puolelle.

LUE LISÄÄ

0,0
Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)

Pohjakynnykset ovat puusta, kivestä tai sorasta tehtyjä pohjapatoja, jotka muistuttavat luonnonkoskea tai virtapaikkaa.

LUE LISÄÄ

0,0
Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)

Pellon pinnan lanaus traktorilla sellaiseksi, ettei pellolle jää vettä kerääviä notkopaikkoja. Esimerkiksi pellon reunoilla olevien kannasten poistaminen.

LUE LISÄÄ