4.5
Arvio 4.5 / 5
4.5 / 5 tähteä ( 2 arviota )

Pellon pinnan lanaus traktorilla sellaiseksi, ettei pellolle jää vettä kerääviä notkopaikkoja. Esimerkiksi pellon reunoilla olevien kannasten poistaminen.

LUE LISÄÄ

0
Arvio 0 / 5
0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Pellon salaojaverkoston täydentäminen tekemällä lisää  salaojia (imuja) verkostoon

LUE LISÄÄ

0
Arvio 0 / 5
0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Säätösalaojituksessa asennetaan salaojiin säätökaivot ja niihin padotuslaitteet, joiden avulla säädetään pelloilta tulevaa salaojavaluntaa. Säätösalaojituksen avulla pohjaveden pintaa voi pitää tavanomaista korkeamalla ja sadevettä voidaan varastoida maaperään kasvuston käyttöön.

LUE LISÄÄ

0
Arvio 0 / 5
0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Peltoa ympäröivien piiriojien ja valumavesiä kokoavien valtaojien huoltaminen kaivamalla ja pusikoita raivaamalla. Tärkeä perushuoltotoimenpide.

LUE LISÄÄ

0
Arvio 0 / 5
0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Uoma rakennetaan poikkileikkaukseltaan kaksitasoiseksi. Vesi nousee tulva-aikana uoman luiskiin rakennettaville tulvatasanteille. Tulvatasanne voidaan tehdä uoman molemmin puolin tai vain toiselle puolelle.

LUE LISÄÄ

0
Arvio 0 / 5
0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Pohjakynnykset ovat puusta, kivestä tai sorasta tehtyjä pohjapatoja, jotka muistuttavat luonnonkoskea tai virtapaikkaa.

LUE LISÄÄ