0
Arvio 0 / 5
0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Viljelykierto tarkoittaa eri kasvilajien viljelyä samalla kasvupaikalla peräkkäisinä vuosina. Viljelykierto koostuu useasta erityyppisestä viljelykasvista, kuten palkokasvista, viljasta ja öljykasvista.

LUE LISÄÄ

0
Arvio 0 / 5
0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Nurmen viljely säilörehun tai kuivan heinän tuottamiseksi tai laiduntamista varten. Voidaan käyttää myös viherlannoitukseen.

LUE LISÄÄ

0
Arvio 0 / 5
0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Laiduntaminen on yksi tapa hyödyntää nurmea. Yleisimpiä laiduntajia ovat naudat (lypsykarja tai emolehmät), lampaat ja hevoset.

LUE LISÄÄ

0
Arvio 0 / 5
0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Pellon salaojaverkoston täydentäminen tekemällä lisää  salaojia (imuja) verkostoon

LUE LISÄÄ

0
Arvio 0 / 5
0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Säätösalaojituksessa asennetaan salaojiin säätökaivot ja niihin padotuslaitteet, joiden avulla säädetään pelloilta tulevaa salaojavaluntaa. Säätösalaojituksen avulla pohjaveden pintaa voi pitää tavanomaista korkeamalla ja sadevettä voidaan varastoida maaperään kasvuston käyttöön.

LUE LISÄÄ

0
Arvio 0 / 5
0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Peltoa ympäröivien piiriojien ja valumavesiä kokoavien valtaojien huoltaminen kaivamalla ja pusikoita raivaamalla. Tärkeä perushuoltotoimenpide.

LUE LISÄÄ

0
Arvio 0 / 5
0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Kerääjäkasvit voidaan kylvää samaan aikaan pääsatokasvin kanssa tai pääkasvin kylvön jälkeen ja ne ottavat ravinteita syksyllä pääkasvin sadonkorjuun jälkeen ja jatkavat yhteytystä satokasvin korjuun jälkeen . Kerääjäkasveja ovat mm. raiheinät ja valkoapila.

LUE LISÄÄ

4
Arvio 4 / 5
4 / 5 tähteä ( 1 arvio )

Syväjuuristen kasvien viljely on maaperän biologista syväkuohkeutusta. Syväjuurisia kasveja ovat mm. puna-apila, sinimailanen, härkäpapu, ruokonata, koiranheinä, syysrypsi, kumina, kuituhamppu ja auringonkukka

LUE LISÄÄ

0
Arvio 0 / 5
0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Uoma rakennetaan poikkileikkaukseltaan kaksitasoiseksi. Vesi nousee tulva-aikana uoman luiskiin rakennettaville tulvatasanteille. Tulvatasanne voidaan tehdä uoman molemmin puolin tai vain toiselle puolelle.

LUE LISÄÄ

0
Arvio 0 / 5
0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Pohjakynnykset ovat puusta, kivestä tai sorasta tehtyjä pohjapatoja, jotka muistuttavat luonnonkoskea tai virtapaikkaa.

LUE LISÄÄ

0
Arvio 0 / 5
0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Puuteollisuuden kuitulietteistä peräisin olevia kolmenlaisia kuituja: kompostoituja maanparannuskuituja, kalkkistabiloituja maanparannuskuituja ja nollakuituja. Kaksi ensimmäistä sisältävät ravinteita, nollakuitu on ravinneköyhää.

LUE LISÄÄ

0
Arvio 0 / 5
0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Peltomaan kalkitus maaperän pH:n nostamiseksi. Käytettäviä kalkkilajeja ovat mm. dolomiittikalkki ja kalsiittikalkki.

LUE LISÄÄ

0
Arvio 0 / 5
0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Biohiili on valmistettu eloperäisestä aineksesta kuumentamalla raaka-ainetta hapettomassa tilassa yli 420° lämpötilaan (pyrolyysi eli kuivatislaus).

LUE LISÄÄ

0
Arvio 0 / 5
0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Maan muokkauksen minimointi siten, että maata muokataan vain havaittuun tarpeeseen. Minimoidaan maan tiivistymisen riski ja sienijuuten ja lierojen vahingoittumisen riski. Vähennetään maan muokkauksen tehoa, syvyyttä ja toistoja.

LUE LISÄÄ

0
Arvio 0 / 5
0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Minimoidaan maan tiivistymisen riski valitsemalla vähentämällä maanviljelykoneista maaperälle aiheutuvaa painetta. Pohjamaan tiivistymisen ehkäisy on tärkeää maan vesitalouden ja salaojien toimivuuden kannalta.

LUE LISÄÄ

0
Arvio 0 / 5
0 / 5 tähteä ( 0 arviota )

Pellon pinnan lanaus traktorilla sellaiseksi, ettei pellolle jää vettä kerääviä notkopaikkoja. Esimerkiksi pellon reunoilla olevien kannasten poistaminen.

LUE LISÄÄ