Pohjakynnykset ovat puusta, kivestä tai sorasta tehtyjä pohjapatoja, jotka muistuttavat luonnonkoskea tai virtapaikkaa.

LUE LISÄÄ

Uoma rakennetaan poikkileikkaukseltaan kaksitasoiseksi. Vesi nousee tulva-aikana uoman luiskiin rakennettaville tulvatasanteille. Tulvatasanne voidaan tehdä uoman molemmin puolin tai vain toiselle puolelle.

LUE LISÄÄ

Pellon pinnan lanaus traktorilla sellaiseksi, ettei pellolle jää vettä kerääviä notkopaikkoja. Esimerkiksi pellon reunoilla olevien kannasten poistaminen.

LUE LISÄÄ