Vesienhallinnan työkalupakki

Teuronjoen ja Puujoen alueelle

Kaivu- ja perkauskatkot metsässä sekä lietekuopat

0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 / 5 tähteä ( 0 arviota )
Erinomainen0%
Hyvä0%
Keskinkertainen0%
Tyydyttävä0%
Välttävä0%

Lyhyt kuvaus

Kaivukatkot ovat ojiin kaivamatta jätettäviä osuuksia, joissa
maanpinta säilytetään koskemattomana. Perkauskatkot ovat ojan osia, joka on jätetty kunnostusojituksessa avaamatta.  Katkot vähentävät veden virtausnopeutta ja pidättävät liikkeelle lähtenyttä kiintoainetta sekä vähentävät eroosiota .

Lietekuoppa on sarkaojan levennetty ja syvennetty osa. Sen tilavuus on 1–5 m³. Lietekuoppa kerää liikkeelle lähtenyttä kiintoainetta ja vähentää sen kulkeutumista alapuoliseen vesistöön.  Tarvittaessa tehdään useita lietekuoppia peräkkäin.

Vaikutus

Kaivu- ja perkauskatkot hidastavat veden virtausnopeutta, jolloin
kiintoaines pysähtyy ja osa ravinteista sitoutuu kasvillisuuteen.
Lietekuoppien tarkoituksena on pysäyttää karkea kiintoaine yksittäisissä sarkaojissa ojien kaivuuaikana ja muutaman vuoden sen jälkeen, kun kiintoainetta huuhtoutuu enemmän.

Soveltuvuus

Kaivu- tai perkauskatkot edellyttävät kohteelta riittävästi kaltevuutta.
Lietekuopat sijoitetaan sellaisiin kohtiin, missä veden virtausnopeus luontaisesti hidastuu.
Lietekuoppien tarve harkittava maalajin mukaan. Toimivuuden seurantaa ja ylläpitoa ei tarvita.  

Kustannus

Tuki

Valtion metsätalouden tukijärjestelmä on uudistumassa vuonna 2023. Nykyiset Kemera-tuet korvaa Metka-järjestelmä, jossa tukea voisi saada myös vesiensuojelurakenteiden toteuttamiseen.

Erityistä


Kunnostusojitukseen liittyy yleensä ilmoitusvelvollisuus. Ely-keskuksessa arvioidaan vesiensuojelurakenteita koskevat suunnitelmat, ja tarvitseeko niitä varten anoa erityistä lupaa Aluehallintovirastolta (AVI). Metsätalouden kunnostusojitushankkeissa AVI:n lupaa ei yleensä tarvita.

Lisätietoa

Vesiensuojelutoimenpiteet metsätaloudessa

VESI.fi -aineistopankki


Arviointilomake

Anna arviosi tälle vesienhallinnan keinolle

Annetut Arviot

Ei vielä arvioita. Ole ensimmäinen ja tee arvio.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä vesienhallintakeinot