Vesienhallinnan työkalupakki

Teuronjoen ja Puujoen alueelle

Padottaminen

0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 / 5 tähteä ( 0 arviota )
Erinomainen0%
Hyvä0%
Keskinkertainen0%
Tyydyttävä0%
Välttävä0%

Lyhyt kuvaus

Putkipato asennetaan metsäojaan. Se muistuttaa tierumpua ja sen tarkoituksena on rajoittaa padon läpi virtaavan veden määrää tulvahuippujen aikana. 

Settipato on metallista valmistettu, yleensä rummun yhteydessä oleva kehikko, jossa veden virtaussuuntaan nähden poikittain asetetuilla lankuilla pystytään säätämään veden korkeutta ja virtausta.

Munkki on patopenkereeseen tehtävä säätökaivo, johon vesi tulee putkea pitkin. Munkista vesi ohjataan pois lähtöojan pohjan tasolle asennettua putkea pitkin.

V-padossa on v-aukkoinen levy esimerkiksi vanerista. Vaneri kaivetaan maan sisälle sekä pysty- että sivusuunnassa, jotta pato kestää myös tulvavirtaamat.

Putousportaat muodostuvat peräkkäisten pohjapatojen sarjasta.

Vaikutus

Putkipato pienentää hetkellisiä tulvahuippuja ja ojastossa virtaavan veden virtausnopeutta. 

Settipato, munkki ja V-pato ovat rakenteita, jotka rajoittavat hallitusti virtaamaa. Padotus tehostaa kiintoaineen jäämistä altaaseen ja estää sen huuhtoutumista altaasta tulva-aikana.

Putousportaiden avulla pyritään pienentämään uoman pituuskaltevuutta ja hidastamaan veden virtausnopeutta. Eroosion vähenemisen lisäksi pohjapadot pidättävät myös karkeaa kiintoainesta.

Soveltuvuus

Putkipato sopii laajoille ojitusalueille, joissa esiintyy virtaamapiikkejä ja on hyvä pidätystilavuus.

Settipatoja voidaan esimerkiksi käyttää, kun laskeutusaltaassa halutaan säädellä vedenpinnan korkeutta, tai altaan tehoa halutaan seurata rakentamisen jälkeen. Ei kuitenkaan käytetä kohteilla, joissa kalankulku on mahdollista.

Munkki sopii ympärivuotiseen käyttöön, sillä se ei yleensä jäädy talvella.

V-pato soveltuu pienehköihin kohteisiin ja V-aukkoon voidaan laittaa mitta-asteikko virtaaman seuraamiseksi.

Putousportaita käytetään etupäässä kohteilla, joissa entuudestaan on todettu suuri syöpymisriski. Patoja kannattaa käyttää etenkin tilanteissa, joissa kaivamalla on vaikea lisätä altaan vesitilavuutta riittävästi. Samalla hidastetaan veden tulva-aikaista läpivirtausta.

Kustannus

Tuki

Valtion metsätalouden tukijärjestelmä on uudistumassa vuonna 2023. Nykyiset Kemera-tuet korvaa Metka-järjestelmä, jossa tukea voisi saada myös vesiensuojelurakenteiden toteuttamiseen.

Erityistä

Putkipadon avulla voidaan tehostaa myös muiden vesiensuojelurakenteiden toimintaa. 

Lausunnon vesilupatarpeesta saa tekemällä vesirakennusilmoituksen paikalliseen Ely-keskukseen. ELY-keskus arvioi ilmoituksen perusteella tarvitseeko toimenpide aluehallintoviraston luvan.

Lisätietoa

Virtaaman hallinta ja patorakenteet, Tapio

Tapio vesiensuojeluopas


Arviointilomake

Anna arviosi tälle vesienhallinnan keinolle

Annetut Arviot

Ei vielä arvioita. Ole ensimmäinen ja tee arvio.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä vesienhallintakeinot