Vesienhallinnan työkalupakki

Teuronjoen ja Puujoen alueelle

Tulvien pellolle leviämisen ehkäisy

0,0
0,0 / 5 tähteä ( 0 arviota )
Erinomainen0%
Hyvä0%
Keskinkertainen0%
Tyydyttävä0%
Välttävä0%

LYHYT KUVAUS

Pengerrys, veden pumppaus ja vesistön veden pinnan korkeuden säännöstely ovat tärkeimpiä keinoja estää tulvaveden leviäminen pelloille. Myös tulvatasanteen kaivaminen uomaan lisää uoman vesitilavuutta ja vähentää tulvimista pelloille. Tulviva vesi nousee pellon sijasta pääuoman tulvatasanteelle. Tulvatasanne on selvästi pellon pintaa alempana, mutta myös pääuoman pohjaa selvästi ylempänä.

VAIKUTUS

”Vähentää eroosiota, ravinnehävikkiä ja edistää tulvivien alueiden viljelyä. Tulvatasanteen kasvillisuus kerää kiintoainesta ja sitoo ravinteita.

Kaksitasouoman alivesiuomassa myös säilyy kohtuullinen virtausnopeus pienemmilläkin virtaamilla. Tällöin kiintoaineen kasautuminen vähenee, mikä pienentää ylläpitotarvetta.

SOVELTUVUUS

Ennen rakennustöiden aloittamista on tärkeää selvittää kuinka leveä ja syvä alivesiuoma ja tulvatasanne takaavat kyseisellä alueella kaksitasouoman ideaalisen toiminnan.

KUSTANNUS

Pitkille uoman osuuksille pengerryksen ja pumppauksen kustannukset kohoavat korkeiksi.

Kokonaisvaltainen maatalousympäristön vesienhallinta. Valuma-aluekohtainen toimintatapamalli (Mikko Ortamala)

TUKI

 Kaksitasouoman rakentamiseen voi  saada rahoitusta ei-tuotannollisten investointien tuen kautta. Kaksitasouomalle on mahdollista saada hoitotukea ympäristökorvauksen puolelta, samaan tapaan kuin kosteikoille.

erityistä

 Vesiluvan tarpeen tarkistaminen paikallisesta Ely-keskuksesta.

LISÄTIETOA

Ohjeistus kaksitasouomien suunnitteluun, mitoitukseen, rakentamiseen ja hoitoon (Syke)

Kurvi-hankkeen loppuraportti (Syke)


Arviointilomake

Anna arviosi tälle vesienhallinnan keinolle

Annetut Arviot

Ei vielä arvioita. Ole ensimmäinen ja tee arvio.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä vesienhallintakeinot