Vesienhallinnan työkalupakki

Teuronjoen ja Puujoen alueelle

KIRJAUDU SIVUILLE

Tulvien pellolle leviämisen ehkäisy

Arvostele keino klikkaamalla tähtiä
[Arvioita: 0 Keskiarvo: 0]

LYHYT KUVAUS

Pengerrys, veden pumppaus ja vesistön veden pinnan korkeuden säännöstely ovat tärkeimpiä keinoja estää tulvaveden leviäminen pelloille. Myös tulvatasanteen kaivaminen uomaan lisää uoman vesitilavuutta ja vähentää tulvimista pelloille. Tulviva vesi nousee pellon sijasta pääuoman tulvatasanteelle. Tulvatasanne on selvästi pellon pintaa alempana, mutta myös pääuoman pohjaa selvästi ylempänä.

VAIKUTUS

”Vähentää eroosiota, ravinnehävikkiä ja edistää tulvivien alueiden viljelyä. Tulvatasanteen kasvillisuus kerää kiintoainesta ja sitoo ravinteita.

Kaksitasouoman alivesiuomassa myös säilyy kohtuullinen virtausnopeus pienemmilläkin virtaamilla. Tällöin kiintoaineen kasautuminen vähenee, mikä pienentää ylläpitotarvetta.

SOVELTUVUUS

Ennen rakennustöiden aloittamista on tärkeää selvittää kuinka leveä ja syvä alivesiuoma ja tulvatasanne takaavat kyseisellä alueella kaksitasouoman ideaalisen toiminnan.

KUSTANNUS

Pitkille uoman osuuksille pengerryksen ja pumppauksen kustannukset kohoavat korkeiksi.

Kokonaisvaltainen maatalousympäristön vesienhallinta. Valuma-aluekohtainen toimintatapamalli (Mikko Ortamala)

TUKI

 Kaksitasouoman rakentamiseen voi  saada rahoitusta ei-tuotannollisten investointien tuen kautta. Kaksitasouomalle on mahdollista saada hoitotukea ympäristökorvauksen puolelta, samaan tapaan kuin kosteikoille.

erityistä

 Vesiluvan tarpeen tarkistaminen paikallisesta Ely-keskuksesta.

LISÄTIETOA

Ohjeistus kaksitasouomien suunnitteluun, mitoitukseen, rakentamiseen ja hoitoon (Syke)

Kurvi-hankkeen loppuraportti (Syke)


Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä vesienhallintakeinot

Olkikunnostus

Olkikunnostus

Olkikunnostusmenetelmällä hallitaan leväkasvustojen määrää. Se on verrattain vähän käytetty ja tutkittu kunnostusmenetelmä, jossa olkipaalit tai verkkosäkit lisätään veteen aikaisin keväällä ennen kuin levien kasvu ehtii käynnistyä.

LUE LISÄÄ

Kastelu

Kastelu

Kastelun tarkoituksena on lisätä maankosteutta niin, että kasvien juuret saavat jatkuvasti riittävän määrän vettä. Kastelumenetelmät voidaan karkeasti jakaa maanpinnan yläpuolelta ja maanpinnan alapuolelta suoritettavaan kasteluun. Jotta kastelusta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty, se on suoritettava oikeana ajankohtana eli selvästi ennen kuin maa on kuivunut lakastumispisteeseen ja oikeaa vesimäärää käyttäen.

LUE LISÄÄ

Kasteluvesialtaan rakentaminen

Kasteluvesialtaan rakentaminen

Kasteluvesialtaan avulla voidaan varmistaa kasteluveden saantia kuivana kautena.  Altaat voidaan täyttää vedellä joko pumppaamalla tai sijoittamalla ne maastoon siten, että ne täyttyvät luontaisella valunnalla. Pellolta purkautuvia kuivatusvesiä varastoimalla on myös mahdollista saada ainakin osa kasvukauden kasteluveden tarpeesta.

LUE LISÄÄ

Ota yhteyttä, jos haluat, että jotakin näistä keinoista testataan tilallasi.
Tai puuttuuko jokin hyväksi havaittu vesienhallintakeino?

Yhteystiedot:
Vanajavesikeskus
Sanni Manninen-Johansen
sanni.manninen-johansen@vanajavesi.fi
Puh. 050 3441715

JUUREVA - Vesienhallinnan työkalupakki

JUUREVA eli verkkopohjainen sivusto, johon on koottu vesienhallinnan keinoja sekä viljelijöiden arviointeja ja kokemuksia niistä verkkokauppojen tähtiluokitustyyliin. Työkalupakki JUUREVAn avulla on tilakäyntien yhteydessä kätevää tarkastella eri toimenpidevaihtoehtoja ja omakohtaistaa niitä kunkin tilan oloihin. Työkalupakki JUUREVA on hankkeen päätyttyä kaikkien suomalaisten viljelijöiden, maanomistajien, metsänomistajien ja vesienhoito- organisaatioiden käytettävissä.

JUUREVA-hanke on saanut rahoitusta MMM ja YM rahoittamasta maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustushausta. Avustuksia hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.