Vesienhallinnan työkalupakki

Teuronjoen ja Puujoen alueelle

KIRJAUDU SIVUILLE

Monipuolinen viljelykierto

Arvostele keino klikkaamalla tähtiä
[Arvioita: 0 Keskiarvo: 0]

LYHYT KUVAUS

Viljelykierto tarkoittaa eri kasvilajien viljelyä samalla kasvupaikalla peräkkäisinä vuosina. Viljelykierto koostuu useasta erityyppisestä viljelykasvista, kuten palkokasvista, viljasta ja öljykasvista.

VAIKUTUS

”Syvä- ja laajajuuristen kasvien ja nurmien viljely sekä alus- ja kerääjäkasvien käyttö lisäävät maahan eloperäistä ainesta ja parantavat maan huokosrakennetta. Maaperän kasvukunto ja veden läpäisykyky paranee.

Sään ääri-ilmiöiden sietokyky paranee. Viljelykierto auttaa kasvattamaan satovarmuutta. Se tasaa viljelyn työhuippuja ja riskejä, lisää tilan resilienssiä ja on taloudellisesti kannattavaa.”

SOVELTUVUUS

Suositellaan kaikkeen viljelyyn.

KUSTANNUS

TUKI

Nykyisen maataloustuen toimenpide: viherryttämistuki (vaatimuksena monipuolinen viljely ja pysyvä nurmi ja eteläisimmässä Suomessa vaaditaan myös ns. ekologinen ala), jota maksetaan sijainnista riippuen 65-75 €/ha/v.

Pakollinen CAP27-toimenpide vuodesta 2023: Viljelykierto (GAEC 8).

ERITYISTÄ

LISÄTIETOA

Uudistavan viljelyn e-opisto


Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä vesienhallintakeinot

Olkikunnostus

Olkikunnostus

Olkikunnostusmenetelmällä hallitaan leväkasvustojen määrää. Se on verrattain vähän käytetty ja tutkittu kunnostusmenetelmä, jossa olkipaalit tai verkkosäkit lisätään veteen aikaisin keväällä ennen kuin levien kasvu ehtii käynnistyä.

LUE LISÄÄ

Kastelu

Kastelu

Kastelun tarkoituksena on lisätä maankosteutta niin, että kasvien juuret saavat jatkuvasti riittävän määrän vettä. Kastelumenetelmät voidaan karkeasti jakaa maanpinnan yläpuolelta ja maanpinnan alapuolelta suoritettavaan kasteluun. Jotta kastelusta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty, se on suoritettava oikeana ajankohtana eli selvästi ennen kuin maa on kuivunut lakastumispisteeseen ja oikeaa vesimäärää käyttäen.

LUE LISÄÄ

Kasteluvesialtaan rakentaminen

Kasteluvesialtaan rakentaminen

Kasteluvesialtaan avulla voidaan varmistaa kasteluveden saantia kuivana kautena.  Altaat voidaan täyttää vedellä joko pumppaamalla tai sijoittamalla ne maastoon siten, että ne täyttyvät luontaisella valunnalla. Pellolta purkautuvia kuivatusvesiä varastoimalla on myös mahdollista saada ainakin osa kasvukauden kasteluveden tarpeesta.

LUE LISÄÄ

Ota yhteyttä, jos haluat, että jotakin näistä keinoista testataan tilallasi.
Tai puuttuuko jokin hyväksi havaittu vesienhallintakeino?

Yhteystiedot:
Vanajavesikeskus
Sanni Manninen-Johansen
sanni.manninen-johansen@vanajavesi.fi
Puh. 050 3441715

JUUREVA - Vesienhallinnan työkalupakki

JUUREVA eli verkkopohjainen sivusto, johon on koottu vesienhallinnan keinoja sekä viljelijöiden arviointeja ja kokemuksia niistä verkkokauppojen tähtiluokitustyyliin. Työkalupakki JUUREVAn avulla on tilakäyntien yhteydessä kätevää tarkastella eri toimenpidevaihtoehtoja ja omakohtaistaa niitä kunkin tilan oloihin. Työkalupakki JUUREVA on hankkeen päätyttyä kaikkien suomalaisten viljelijöiden, maanomistajien, metsänomistajien ja vesienhoito- organisaatioiden käytettävissä.

JUUREVA-hanke on saanut rahoitusta MMM ja YM rahoittamasta maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustushausta. Avustuksia hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.