Vesienhallinnan työkalupakki

Teuronjoen ja Puujoen alueelle

Kaksitasouoma, tulvatasanne

0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 / 5 tähteä ( 0 arviota )
Erinomainen0%
Hyvä0%
Keskinkertainen0%
Tyydyttävä0%
Välttävä0%

LYHYT KUVAUS

Uoma rakennetaan poikkileikkaukseltaan kaksitasoiseksi. Vesi nousee tulva-aikana uoman luiskiin rakennettaville tulvatasanteille. Tulvatasanne voidaan tehdä uoman molemmin puolin tai vain toiselle puolelle.

VAIKUTUS

Tulvatasanteen aikaansaama uoman lisätilavuus tasaa tulvahuippuja.Vedenkorkeudet alenevat ojissa, mikä parantaa viljelymaan kuivatustilaa sekä salaojien toimintaa. Tulvatasanteen kasvillisuus sitoo tulvavedestä ravinteita ja kiintoainesta. Jo 10-12 % uoman pituudesta voi tuoda merkittäviä hyötyjä (Pasi Valkama, SYKE). Vaikutus on sitä suurempi, mitä pidempi kaksitasouoma on suhteessa valuma-alueen kokoon.

SOVELTUVUUS

Soveltuu valtaojiin, joiden luiskia on mahdollisuus muotoilla tavanomaista loivemmiksi. Toispuoleinen kaivu esim. rajaojissa.

KUSTANNUS

Suunnittelu-, polttoaine- ja työaikakulut.

TUKI

ELY-keskuksesta voi hakea avustusta kahden tai useamman tilan yhteisen peruskuivatushankkeen suunnittelua ja toteutusta varten, jos hankkeeseen sisältyy kunnostusojituksen lisäksi myös ympäristöllisiä toimenpiteitä (kaksitasouoma, tulvatasanne tms.). Avustus  on enintään 40 % kuluista. Hakijana voi olla ojitusyhteisö tai monta osakasta yhdessä (sopimusojitus).

ERITYISTÄ

LISÄTIETOA

Valumavesi-hanke

SYKE 29/2020; Ympäristö.fi-sivusto Luonnonmukaisesta peruskuivatuksesta:

Outi Leppiniemi: Opas ojitusyhteisölle uoman kunnossapito- ja peruskorjaushankkeessa. Opinnäytetyö. Seinäjoen AMK.

Luonnonmukainen vesirakentaminen peruskuivatuksessa  – kaksitasouomat ja niiden vaikuttavuus


Arviointilomake

Anna arviosi tälle vesienhallinnan keinolle

Annetut Arviot

Ei vielä arvioita. Ole ensimmäinen ja tee arvio.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä vesienhallintakeinot