Vanajavesikeskus

Elinvoimaisen ja vetovoimaisen Vanajaveden puolesta

Vanajavesikeskus hoitaa Hämeen vesiä ja kulttuurimaisemaa, virkistää elinkeinoelämää sekä sopeuttaa seutua ilmastonmuutokseen.

Tavoitteena on alueen järvien ja jokien kuntoon saaminen ja koko Hämeenlinnan seudun vetovoimaisuuden vahvistaminen.

Vuoden 2014 alusta Vanajavesikeskus siirtyi Hämeen liitosta Vanajavesisäätiön alaisuuteen. Muutos tarkoittaa jatkuvuutta, kun aikaisemmin hankkeena tehty Vanajavesikeskuksen toiminta muuttuu pysyväksi työksi.

Vanajavesikeskuksen takana on hyvin laaja yhteistyö: mukana on kansalaisjärjestöjä, tutkimus- ja oppilaitoksia, yrityksiä, viranomaisia, etujärjestöjä sekä kaikki alueen kunnat.