Avustuspäätökset omaehtoiseen vesienhoitoon 2024


Vanajavesisäätiön hallitus jakoi yhteensä 20 000 € avustuksia omaehtoiselle vesiensuojelutyölle.  Avustuksia myönnettiin yhteensä 37 eri taholle eri puolilla Vanajaveden aluetta.  

Avustuksia myönnettiin järvien suojeluyhdistyksille, osakaskunnille sekä muille yhdistyksille tai yksityishenkilöille, jotka toimivat lähiympäristönsä tilaa parantavasti. Yhteensä Vanajavesisäätiöltä haettiin hankerahoitusta n. 51 000 euron arvosta. Esitettyjen hankkeiden kokonaiskustannukset olivat lähes 91 000 euroa.

Tänä vuonna vajaa puolet hyväksytyistä avustushakemuksista koski vesikasvien niittoa. Avustusta haettiin ja myönnettiin myös monenlaiseen muuhun vesienhoidon toimintaan: kuluvana vuonna tuetaan mm. biohiilisuodattimien ja uppopuupuhdistamojen asennusta järviin tulevan kuormituksen vähentämiseksi, laskeutusaltaiden rakentamista ja kunnostusta, viestintää, rantaniittyjen ennallistamista sekä hoitokalastuksia. Myös vesistöjen tilan seurantaa, kunnostussuunnittelua, vesilinnuston pesimäolosuhteiden parantamista sekä rantojen virkistyskäytön edistämistoimia on avustettavien hankkeiden joukossa. 

Vanajavesisäätiö jakoi avustuksia omaehtoiselle vesiensuojelulle nyt 11. kertaa. Koko tuona aikana hakemuksia on vastaanotettu tasan 300 kpl ja eri hakijatahoja on ollut yli sata. Suuri hakijoiden määrä kertoo siitä, että Vanajaveden alueella on paljon aktiivisia ja aikaansaavia vesienhoitotöiden tekijöitä. Moni taho on hakenut avustusta useana vuonna. Tämä on myös hieno asia, sillä lähivesien hoito on pitkäjänteistä toimintaa. 

Laskeutusallas Loppijärvellä

Isosorsimolauttoja järvellä
Isosorsimolauttojen torjuntaa järvellä 
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}