Vesistösuunnittelu-PAKKA

Vesistösuunnittelu-PAKKA -hanke päättyi 31.12.2019. Suuret kiitokset kaikille hankkeessa mukana olleille tahoille!

PAKKA-hankkeiden 14.11.2019 loppuseminaarin esitykset löytyvät täältä.

Ajankohtaista:

Alajärven ravintoverkkoselvitys valmis

Hauhonselän ulapan kalastoselvitys valmistui

Valuma-aluekunnostusten suunnittelu Pro Hauhonselän Viralan seudun vesiensuojeluyhdistyksen toimialueilla sekä Kankaistenjärven ja Myllyojan valuma-alueilla

Pannujärven kalastoselvityksen raportti sekä Hauhonselän ja Ilmoilanselän linnustoraportit ovat valmistuneet

Talven järvinäytteenotto tehty maaliskuussa 2019 ja kevään puronäytteet otetaan maalis-huhtikuun taitteessa

Aineistot ja raportit

Yhteenveto hankevesistöjen veden laadusta 2017-2019

Hämeenlinnan Takajärven linnustoselvitys 2019

Hämeenlinnan Alajärven linnustoselvitys 2019

Kankaistenjärven kalastoselvityksen raportti 2019

Pannujärven kalastoselvityksen raportti 2018

Hämeenlinnan Hauhon Hauhonselän linnustoraportti 2018

Hämeenlinnan Hauhon Ilmoilanselän linnustoraportti 2018

Hauhonselän sinileväkartoituksen raportti, heinäkuu 2017

Hauhonselän sinileväkartoituksen kartta, heinäkuu 2017

Pannujärven linnustoselvitys 2017

Kankaistenjärven linnustoselvitys 2017

Kankaistenjärven vedenlaatukatsaus 2018

Alajärven ravintoverkkoselvityksen esittelydiat 2017

Ranta-asukaskyselyn lomakepohja (pdf)

Mennyttä toimintaa:

 • Tulevaa: seuraava projektiryhmän kokous to 30.8. klo 9.00
 • Tulevaa: 8.9. la vesistökunnostuskohteisiin tutustumisbussimaastoretkeily pysähtyy ainakin Kankaistenjärvellä. Ohjelman varmistuttua elokuussa tarkempaa tietoa ja ohjeet osalllistumiseen!
 • Suojeluyhdistysten ranta-asukas- ja jäsenkyselykaavakkeet ovat nyt käytettävissä – yhdistykset voivat päättää koska haluavat oman kyselynsä toteuttaa. Linkki kyselyyn on lähetetty kunkin yhdistyksen yhdyshenkilölle.
 • Linnustoslevityksen maastotyöt Hauhon vesillä (Hauhonselkä ja Ilmoilanselkä) on saatu päätökseen. Raportti valmistuu syksyllä. YLE Hämeenlinna uutisoi alustavia tuloksia – Hauhonselällä tehtiin havainto punasotkan pesinnästä!
 • Hauhonselällä tehdään kesällä kalakannan arvioinnin koetroolauksia.
 • Hankkeen ensimmäinen maksatushakemus jätetään kesäkuun lopussa.
 • Alajärven juoksutussäännön muutoshakemuksen taustatietojen hydrologialaskennat ovat meneillään Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE), aiheesta pidetään yleisötilaisuus syksyllä.
 • Elokuun vesinäytteenotto järviltä lähestyy – Helin kanssa tehtävä sopimukset näytteenotoista
 • Valuma-aluekunnostusten mahdollisten kohteiden kartoitusta on tehty ja tehdään parhaillaan useilla järvillä.
 • Talven järvinäytteenotto paljasti, että alusvesien happitilanne on pääosin kohtuullisen hyvä. Pannujärvellä toki hapetettiin COOLOX-laitteella talven ajan.
 • Yhdistysten käyttöön tulevan “asukaskyselyn” kysymyslomakkeen kommentointi käynnissä (vko 4-5)
 • Hauhonselän ja Suojärven sedimenttiselvitysten tarjouspyyntökierros oli avoinna 31.1. saakka. Työn tekijäksi valittiin KVVY Tutkimus Oy.
 • Syksyn puro- ja ojavesinäytteet otettu ja analysoitu. Korkeat valumat näkyivät myös veden laadun heikkenemisenä ja kuormituksen lisääntymisenä.
 • Laboratoriotuloksia siirretään parhaillaan Ympäristöhallinnon Avoin tieto -palveluun, jonne on kaikilla vapaa pääsy. Palvelu vaatii käyttäjän rekisteröitymisen.
 • Kankaistenjärven linnustoselvitys valmistui. Tekijänä Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry.
 • Hoito- ja käyttösuunnitelmien laatiminen käynnissä: Pro Hauhonselkä ry ja Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistys ry.
 • PAKKA-hankkeiden esittelypiste Hauhon kesätorilla 1.7.2017 klo 9.00-n.12.00 Pro Hauhonselän pisteellä.
 • Hauhonselän sinilevätilanteen kartoitus viikolla 27. Tekijänä Saloy Oy.
 • Alajärven ravintoverkkoselvityksen maastotyöt käynnissä. Tekijänä Helsingin yliopiston akvaattisten tieteiden laitos.
 • Järvinäytteenotto elokuussa, alkaen 8.8. Tekijänä Hämeenlinnan kaupunki+talkoolaiset, analysointi Nablabs Oy.