Janakkalan Vääräkosken säännöstelypato muutettiin pohjapadoksi

Janakkalan Löyttymäessä oleva Mallasjoen Vääräkosken vanha säännöstelypato muutettiin U-malliseksi pohjapadoksi. Samalla padon

Katso

Lisää vettä vesilinnuille

Janakkalan Toivanjoen lintukosteikolle kaivetaan lisää avovesialueita. Työn tarkoituksena on tehdä Natura 2000-alueen

Katso