Lisää vettä vesilinnuille

Janakkalan Toivanjoen lintukosteikolle kaivetaan lisää avovesialueita. Työn tarkoituksena on tehdä Natura 2000-alueen rantaluhdalle lisää vesipinta-alaa vesilintuja, kahlaajia sekä muita vesieläimiä houkuttelevaksi elinympäristöksi.

Urakan aikana kaivetaan yksi kokonaan uusi allas lintutornin ja jokiuoman väliselle alueelle. Sen toivotaan lisäävän lintutornista helposti nähtävän linnuston määrää. Altaasta ei ole vesiyhteyttä jokiuomaan. Kaksi pesimäsaareketta lisäävät altaan rantaviivaa ja vähentävät alueen runsaan pienpetokannan mahdollisuuksia päästä huomaamatta lintujen pesille.

Toinen allaskokonaisuus tehdään lintutornista länteen sijaitsevalle alueelle, jossa on valmiina vanhoja savenottokuoppia. Vanhoja kuoppia laajentamalla ja uudelleen muotoilemalla saadaan suojaisa pesintä- ja ruokailualue linnustolle. Länsiosan kosteikot muodostuvat kahdesta erillisestä allasosasta, jotka kuitenkin ovat vesiyhteydessä toisiinsa.

Työn seurauksena alueelle syntyy 2-3 hehtaaria uutta vapaan veden allasaluetta. Syvyyttä altaissa on syvimmillään n. 1m, ja rannat on muotoiltu loiviksi. Vesikasvillisuuden kehittymisen myötä altaat vähitellen muuttuvat elinympäristönä. Avoimina ja lieterantaisina ne houkuttelevat alkuvaiheessa kahlaajia.

Työt alkoivat viikolla 13. Lintutornin edustan allas, sekä suurempi länsipäädyn altaista ovat valmiina. Viimeisen altaan työt jatkuvat vielä viikolla 16. Urakoitsijana toimii Finnboom Oy.

Hankkeessa ovat mukana Janakkalan kunta, Hämeen ELY-keskus ja Vanajavesikeskus. Kanta-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen kommentit ovat olleet avuksi mm. altaiden muodon suunnittelussa.

Länsialueen ensimmäistä allasta kaivetaan kahdella koneella.

Työmaalla käytetään kelluvaa kaivinkonetta.

Toivanjoen kurkipari ei häiriintynyt töistä.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}