Janakkalan Vääräkosken säännöstelypato muutettiin pohjapadoksi

Janakkalan Löyttymäessä oleva Mallasjoen Vääräkosken vanha säännöstelypato muutettiin U-malliseksi pohjapadoksi. Samalla padon alapuolella olevaa uomaa kivettiin niin, että se mahdollistaa parhaiten nousevien kalalajien pääsyn ylävirtaan padon ohi.

Vääräkosken patoallas on aikoinaan padonnut myllyn käyttöön vesivoimaa. Myllyrakennuksessa on myös ollut puutavaran sahausta. Hyötykäytössä rakennus on ollut viimeksi 1980-luvulla. Patoluukut sijaitsevat padon harjan yli kulkevan tien vieressä, ja pahimpina sulamishuippuina patoluukkujen säätäminen on ollut jokapäiväistä. Siitä huolimatta äkillinen tulva kerran pääsi yllättämään ja vei tien mennessään.

Hankkeen pääasiallinen tarkoitus oli poistaa käytöstä tilustien alla olevan siltarummun edessä olevat patoaltaan pintaa säätelevät tasoluukut ja korvata ne kiinteällä pohjapadolla. Pohjapato poistaa patoluukkujen käyttö- ja huoltotyövelvollisuuden.

Patoaltaan keskivedenpinnan taso ei hankkeessa muutu.

Rakennustyömaalla työt alkoivat viikolla 3/2015, ja se valmistui 17.2.2015.

Hanke sai Aluehallintoviraston myöntämän vesilain mukaisen luvan maaliskuussa 2014. Rakentamista rahoittivat Hämeen ELY-keskus, paikalliset maanomistajat sekä Vanajavesikeskus.
Työn urakoi Keski-Suomen Rakennuspurku Oy.

Vanhat patorakenteet ja siltarumpu padon yläpuolelta kuvattuna.

Uoma siltarummun alapuolella on jyrkkä.

Pohjapadosta tulee U-mallinen ja sen sisälle tulee teräsponttiseinä. Pato verhoillaan kivimateriaalilla.

Rummun alle lisättiin kivimateriaalia, jotta nousu loivenee.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}