Etusivu / Leväsieppari-hanke – ravinteet talteen ja kiertoon luonnonmukaisesti

Leväsieppari-hanke – ravinteet talteen ja kiertoon luonnonmukaisesti

Leväsieppari-hankkeessa tutkitaan jätevesien sisältämien ravinteiden talteenottoa ja kierrätystä levien avulla. Tavoitteena on vesistökuormituksen vähentäminen ja levien sitomien ravinteiden hyötykäyttö.

 Ympäristöministeriö on rahoittanut Leväsieppari-hanketta 347 200 eurolla. Hanke toteuttaa osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Lisäksi hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta.

Tutkimusprojektissa etsitään käytännön ratkaisuja siihen, miten erilaisten jätevesien ravinteiden poistoa voitaisiin tehostaa levien avulla ja miten leviin sidotut ravinteet saataisiin hyödynnettyä. Lisäksi hankkeessa selvitetään leväbiomassaan perustuvien kierrätysravinteiden tuotantopotentiaali, taloudellinen arvo sekä mitä säästöjä levien hyödyntäminen toisi. Lopuksi arvioidaan leväkasvatuksen tarjoama vesistökuormituksen vähentämispotentiaali Suomessa.


Leväsieppari-hanke on viiden kumppanin yhteishanke:

Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema (LBA) tutkii HS-Veden Lammin jätevedenpuhdistamon jälkikäsittelyaltaalla, miten levien kasvu optimoidaan ravinnesuhteita säätämällä ja voitaisiinko vesistökuormitusta vähentää keräämällä levät ja niiden ravinteet hyötykäyttöön.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Merikeskuksessa optimoidaan levien kasvuolosuhteita biokaasulaitoksien rejektiveden ravinteiden poistamiseksi ja selvitetään, kuinka menetelmä voitaisiin integroida osaksi laitoksien toimintaa.

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) testaa ravinteiden talteenottoa ja tuotetun levämassan hyödyntämistä Kiertokapulan Karanojan jätteidenkäsittelyalueella Hämeenlinnassa. HAMKin Lepaan toimipisteessä tutkitaan keskitetysti eri tyyppisissä jätevesissä kasvatetun levämassan soveltuvuutta lannoitekäyttöön kasvatuskokeiden avulla. Lisäksi selvitetään, miten tuotettu leväbiomassa soveltuu kompostituotteiden ja biokaasulaitosten mädätysjäännöksen ravinnerikastimeksi.

Tampereen yliopisto (TAU) – entinen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) – testaa levien kasvatusta erilliskerätyssä ihmisen virtsassa Tampereen Hiedanrannan uudella asuinalueella, jonne suunnitellaan suljettuja materiaalikiertoja. TAU selvittää myös leväbiomassan käyttöä biokaasureaktorissa energian tuottamiseksi.

Vanajavesikeskus (VVK) vastaa hankkeen viestinnästä.

Kaksivuotisen hankkeen kokeet ja testit käynnistyivät kevään 2018 aikana. Ensimmäisiä tuloksia saatiin syksyllä 2018. Hanke alkoi 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2019.

Leväsieppari-esite

Ajankohtaista  
_12.2.2018  Hankkeen kokeiden valmistelut ovat käynnissä.
__1.3.2018  Mediatiedote hankkeen käynnistymisestä.
toukokuu   Ensimmäinen levänkasvatuskoe käynnistyi Lammin biologisella asemalla
__4.6.2018 ialkavalla viikolla hankkeen kaikki kokeet käynnistyvät
4.-6.6.2018 Hanke esillä kansainvälisessä vesistökunnostuskonferenssissa Lahti Lakes 2018 – Restoration of Eutrophic Lakes: Current Practices and ____________Future Challenges Lahdessa
__5.6.2018 iMediatiedote kokeiden käynnistymisestä
__5.6.2018 Yle Areenan radiojuttu Levät puhdistamaan jätevesistä virtsan ravinteita.
11.-13.6.2018 Hanke esillä kansainvälisessä fosforikonferenssissa 3rd European Sustainable Phosphorus Conference (ESPC3) Helsingissä
23.8.2018 Yle-uutinen levistä jäteveden putsareina
x8.9.2018 Tekniikka&Talous -lehden artikkeli
24.9.2018 Kutsu Leväsieppari-kärkihankkeen sidosryhmätilaisuuksiin: Luonnonmukaista ravinteiden sidontaa levien avulla
15.10.2018 TTYn, HAMKin ja LBAn kokeet päättyivät.
_4.12.2018 HAMKin uutiskirje Leväsieppari-hankkeesta

_30.1.2019 Hanke esillä Ravinteiden kierrätyksen tulokset kiertueella -seminaarissa Joensuussa
Tammikuu 2019 Kolumni Uusiouutisissa
7.2.2019 Yle-uutinen led-valojen käytöstä levien kasvatuksessa
_27.2.2019 Hanke esillä Nordic Algae symposiumissa Oslossa
26.3.2019 Hanke esillä Ravinteet kiertoon – vesistöt kuntoon -seminaarissa Helsingissä
15.-16.5.2019 Hanke esillä Vesihuoltopäivillä Jyväskylässä
4.4.2019   Keski-Häme -lehden uutinen Biologinen asema tutki levien hyödyntämistä jätevesien puhdistuksessa

Tulossa
_

Hankkeen aikataulu 
TTYn, HAMKin ja LBAn ensimmäisen vuoden levänkasvatuskokeet  päättyivät syystalvella 2018. SYKEn kasvatuskoe jatkuu edelleen laboratorio-olosuhteissa. Talven aikana analysoidaan kesän 2018 tuloksia ja valmistellaan vuoden 2019 kasvatuskokeita ja lannoitekoetta.

 Lisätietoja

Päivitetty viimeksi 5.4.2019.