Leväsieppari-hanke – ravinteet talteen ja kiertoon luonnonmukaisesti

Hanke on päättynyt maaliskuussa 2020. Aineistot ja linkit alla.

Leväsieppari-hankkeessa tutkitaan jätevesien sisältämien ravinteiden talteenottoa ja kierrätystä levien avulla. Tavoitteena on vesistökuormituksen vähentäminen ja levien sitomien ravinteiden hyötykäyttö.

 Ympäristöministeriö on rahoittanut Leväsieppari-hanketta 347 200 eurolla. Hanke toteuttaa osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Lisäksi hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta.

Tutkimusprojektissa etsitään käytännön ratkaisuja siihen, miten erilaisten jätevesien ravinteiden poistoa voitaisiin tehostaa levien avulla ja miten leviin sidotut ravinteet saataisiin hyödynnettyä. Lisäksi hankkeessa selvitetään leväbiomassaan perustuvien kierrätysravinteiden tuotantopotentiaali, taloudellinen arvo sekä mitä säästöjä levien hyödyntäminen toisi. Lopuksi arvioidaan leväkasvatuksen tarjoama vesistökuormituksen vähentämispotentiaali Suomessa.

Leväsieppari-hanke on viiden kumppanin yhteishanke:

Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema (LBA) tutkii HS-Veden Lammin jätevedenpuhdistamon jälkikäsittelyaltaalla, miten levien kasvu optimoidaan ravinnesuhteita säätämällä ja voitaisiinko vesistökuormitusta vähentää keräämällä levät ja niiden ravinteet hyötykäyttöön.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Merikeskuksessa optimoidaan levien kasvuolosuhteita biokaasulaitoksien rejektiveden ravinteiden poistamiseksi ja selvitetään, kuinka menetelmä voitaisiin integroida osaksi laitoksien toimintaa.

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) testaa ravinteiden talteenottoa ja tuotetun levämassan hyödyntämistä Kiertokapulan Karanojan jätteidenkäsittelyalueella Hämeenlinnassa. HAMKin Lepaan toimipisteessä tutkitaan keskitetysti eri tyyppisissä jätevesissä kasvatetun levämassan soveltuvuutta lannoitekäyttöön kasvatuskokeiden avulla. Lisäksi selvitetään, miten tuotettu leväbiomassa soveltuu kompostituotteiden ja biokaasulaitosten mädätysjäännöksen ravinnerikastimeksi.

Tampereen yliopisto (TAU) – entinen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) – testaa levien kasvatusta erilliskerätyssä ihmisen virtsassa Tampereen Hiedanrannan uudella asuinalueella, jonne suunnitellaan suljettuja materiaalikiertoja. TAU selvittää myös leväbiomassan käyttöä biokaasureaktorissa energian tuottamiseksi.

Vanajavesikeskus (VVK) vastaa hankkeen viestinnästä.

Kaksivuotisen hankkeen kokeet ja testit käynnistyivät kevään 2018 aikana. Ensimmäisiä tuloksia saatiin syksyllä 2018. Hanke alkoi 1.1.2018 ja päättyi 31.3.2020.

Leväsieppari-esite

Leväsieppari-hankkeen loppuraportti

Leväsieppari-hankkeen tuloslehtinen

Ajankohtaista  


12.2.2018  Hankkeen kokeiden valmistelut ovat käynnissä.
  1.3.2018  Mediatiedote hankkeen käynnistymisestä.
maaliskuu Pyhäjärvi-instituutin Tutti-uutiskirjeessä 3/2018 Leväsieppari-hanke tutkii levien hyödyntämistä http://www.pyhajarvi-instituutti.fi/image/tutti/tuttiuutiskirje_marraskuu_2018.pdf
toukokuu  Ensimmäinen levänkasvatuskoe käynnistyi Lammin biologisella asemalla
   4.6.2018  alkavalla viikolla hankkeen kaikki kokeet käynnistyvät
4.-6.6.2018 Hanke esillä kansainvälisessä vesistökunnostuskonferenssissa Lahti Lakes 2018 – Restoration of Eutrophic Lakes: Current Practices and Future Challenges Lahdessa
   5.6.2018 Mediatiedote kokeiden käynnistymisestä
   5.6.2018 Yle Areenan radiojuttu Levät puhdistamaan jätevesistä virtsan ravinteita
11.-13.6.2018 Hanke esillä kansainvälisessä fosforikonferenssissa 3rd European Sustainable Phosphorus Conference (ESPC3) Helsingissä
 23.8.2018 Yle-uutinen levistä jäteveden putsareina
   8.9.2018 Tekniikka&Talous -lehden artikkeli
 24.9.2018 Kutsu Leväsieppari-kärkihankkeen sidosryhmätilaisuuksiin: Luonnonmukaista ravinteiden sidontaa levien avulla
15.10.2018 TAUn, HAMKin ja LBAn kokeet päättyivät.
  4.12.2018 HAMKin uutiskirje Leväsieppari-hankkeesta
31.12.2018 Leväsieppari-hanke mainittu julkaisussa Minna Haavisto (2018) Puhdistamolietepohjaisten kierrätyslannoitteiden käytön esteet ja keinoja esteiden poistamiseksi. Prizztech Oy. Työ- ja elinkeinoministeriö. Satakuntaliitto. http://www.prizz.fi/sites/default/files/Puhdistamolieteselvitys.pdf
  19.1.2019 Blogi Kokemäenjoen vesivisio 2050 –sivuilla. https://vesivisio2050.wordpress.com/2018/01/19/vanajavesikeskus-toimii-vanajaveden-reitin-vesien-hyvaksi/
 30.1.2019 Hanke esillä Ravinteiden kierrätyksen tulokset kiertueella -seminaarissa Joensuussa
Tammikuu 2019 Kolumni Uusiouutisissa
   7.2.2019 Yle-uutinen led-valojen käytöstä levien kasvatuksessa
 27.2.2019 Hanke esillä Nordic Algae symposiumissa Oslossa. Kooste konferenssin abstracteista: https://www.submariner-network.eu/images/news/2018/2019/NAS19_book-pre_conf.pdf
 26.3.2019 Hanke esillä Ravinteet kiertoon – vesistöt kuntoon -seminaarissa Helsingissä
   4.4.2019   Keski-Häme -lehden uutinen Biologinen asema tutki levien hyödyntämistä jätevesien puhdistuksessa
18.4.2019 Kaupunkimedia Aamuset verkkouutinen: Kosteikkoallas poistaa jätevedestä typpeä tehokkaasti talvellakin https://www.aamuset.fi/uutiset/4552374/Kosteikkoallas+poistaa+jatevedesta+typpea+tehokkaasti+talvellakin
huhtikuu Keski-Häme-lehden verkkouutinen Kosteikkoallas poistaa jätevedestä typpeä tehokkaasti talvellakin https://keski-hame.fi/pitajat/kosteikkoallas-poistaa-jatevedesta-typpea-tehokkaasti-talvellakin-15275
15.-16.5.2019 Hanke esillä Vesihuoltopäivillä Jyväskylässä. Hankkeen johtaja Jussi Huotarin esitys vesihuoltopäivillä: https://www.vvy.fi/site/assets/files/2789/01_huotari_jussi.pdf
25.6.2019 Mediatiedote kokeiden jatkumisesta.
1.-2.7.2019 Hanke esitteillä kansainvälisessä konferenssissa Espanjassa: Chatterjee P, Saarnio S, Laaksonen I, Kokko M, Lakaniemi A-M, Rintala J. Nutrient recovery from source-separated urine by microalgae cultivated in outdoor raceway pond. IWA Conference on Algal Technologies and Stabilization Ponds for Wastewater Treatment and Resource Recovery. Valladolid, Spain.
13.8.2019 Suomalainen Oy Bio-Raiser Ltd mainitsee Leväsiepparin tutkimukset tiedotteessaan
17.8.2019 Tampereen Hiedanrannan leväaltaiden esittelyä Hiedanrannan puutarhajuhlien yhteydessä
17.9.2019 Aino-Maija Lakaniemi esitteli LeväSieppari-hanketta ja Hiedanrannan leväaltaita noin 75:lle COST Action “Circular City Re.Solution”-verkoston jäsenelle järjestetyssä seminaarissa Hiedanrannassa
18.9.2019 Hanke esillä FRUSH2019-tapahtumassa Forssassa. Hankkeen johtaja Jussi Huotarin esitys: Jätevesien ravinteet kiertoon mikrolevien avulla.
9.10.2019 Sidosryhmätilaisuus klo 9.30-13.00, HAMK Lepaa, päärakennuksen luokka 165 (Lepaantie 129,14610 Lepaa). Tilaisuudessa tutustutaan hankkeen levälannoituskokeeseen, jonne kaikki ravinteiden kierrätyksestä kiinnostuneet ovat tervetulleita!
10.10.2019 Hämeen Sanomien juttu Leväsiepparin sidosryhmätilaisuudesta
18.-21.10.2019 Aino Maija Lakanimen esitelmä ”Nutrient recovery from wastewaters with microalgae” konferenssissa 4th International Conference on Alternative Fuels, Energy and Environment (ICAFEE): Future and Challenges –konferenssiin Taiwanissa. Aino-Maija kertoi esitelmässään myös Leväsiepparista.
14.1.2020 Mediakutsu Leväpäivään: Leväpäivässä 24.1.2020 uusinta tietoa levien hyötykäytön mahdollisuuksista: ravinteet talteen ja kiertoon luonnonmukaisesti
24.1.2020 Leväpäivä! Leväsieppari-hankkeen loppuseminaari ja leväalan toimijoiden kokoontumisajot. Ravinteet talteen ja kiertoon luonnonmukaisesti. Yritysten ja tutkijoiden kokemuksia levien hyötykäytön mahdollisuuksista. 

Leväpäivän esitykset:
Towards versatility of algal production platforms
Yagut Allahverdiyeva-Rinne NordAqua Nordic Centre of Excellence
Sinilevä, mikrolevä, makrolevä, merilevä, piilevä, epäilevä? - Levät for Dummies 1.0
Marko Järvinen, SYKE vesitieto
Jätevesien ravinteita talteen ja lannoitteeksi - Leväsieppari-hankkeen tulokset
Jussi Huotari, Helsingin yliopisto, Lammin biologinen asema
Kasvaa, ei kasva - levien kasvatuksen tavat ja haasteet
Jonna Piiparinen, SYKE Merikeskus
Levämassan keräys - konstit on monet
Aino-Maija Lakaniemi, Tampereen yliopisto
Levien käyttö lannoitteena - kasvatuskokeen tuloksia
Teo Kanniainen, HAMK Puutarhatalous
Nesteen näkökulma levien hyötykäyttöön
Pauliina Uronen Neste Innovation
Levätehdas: bisnesmahdollisuuksia ruoan ja arvojakeiden tuotantoon
Elina Peltomaa, Helsingin yliopisto
Missä mennään nyt? - Yhteenveto päivän annista
Lauri Arvola emeritusprofessori

24.1.2020 Yle Hämeen uutisissa juttu ravinteiden kierrätyksestä
25.1.2020 Hämeen Sanomien artikkeli Leväpäivästä
26.1.2020 Leväpäivä-uutinen Ylen verkkosivuilla
29.1.2020 Tekniikka & Talous –lehti: Levissä on potentiaalia esimerkiksi jätevedenpuhdistuksessa ja polttoainetuotannossa – myös Neste on kiinnostunut: ”Leväöljy on ihan normaalia öljyä”
20.2.2020 Levän ei tarvitse olla luonnossa rasite artikkeli Keski-Häme-lehdessä

Tulossa
Hankkeen tulosten esittely virtuaalikonferenssissa IWA Nutrient Removal and Recovery Conference (NRR2020) 1.-3.9.2020 

Hankkeen aikataulu 
Hanke on päättynyt 31.3.2020. Loppuraportti on valmis ja hankkeen tuloksista on koottu myös tuloslehtinen. Linkit sivun yläosassa.


 Lisätietoja

Päivitetty viimeksi 19.5.2020.