Etusivu / Leväsieppari-hanke – ravinteet talteen ja kiertoon luonnonmukaisesti

Leväsieppari-hanke – ravinteet talteen ja kiertoon luonnonmukaisesti

Leväsieppari-hankkeessa tutkitaan jätevesien sisältämien ravinteiden talteenottoa ja kierrätystä levien avulla. Tavoitteena on vesistökuormituksen vähentäminen ja levien sitomien ravinteiden hyötykäyttö.

 Ympäristöministeriö on rahoittanut Leväsieppari-hanketta 347 200 eurolla. Hanke toteuttaa osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Lisäksi hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta.

Tutkimusprojektissa etsitään käytännön ratkaisuja siihen, miten erilaisten jätevesien ravinteiden poistoa voitaisiin tehostaa levien avulla ja miten leviin sidotut ravinteet saataisiin hyödynnettyä. Lisäksi hankkeessa selvitetään leväbiomassaan perustuvien kierrätysravinteiden tuotantopotentiaali, taloudellinen arvo sekä mitä säästöjä levien hyödyntäminen toisi. Lopuksi arvioidaan leväkasvatuksen tarjoama vesistökuormituksen vähentämispotentiaali Suomessa.

Leväsieppari-hanke on viiden kumppanin yhteishanke:

Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema (LBA) tutkii HS-Veden Lammin jätevedenpuhdistamon jälkikäsittelyaltaalla, miten levien kasvu optimoidaan ravinnesuhteita säätämällä ja voitaisiinko vesistökuormitusta vähentää keräämällä levät ja niiden ravinteet hyötykäyttöön.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Merikeskuksessa optimoidaan levien kasvuolosuhteita biokaasulaitoksien rejektiveden ravinteiden poistamiseksi ja selvitetään, kuinka menetelmä voitaisiin integroida osaksi laitoksien toimintaa.

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) testaa ravinteiden talteenottoa ja tuotetun levämassan hyödyntämistä Kiertokapulan Karanojan jätteidenkäsittelyalueella Hämeenlinnassa. HAMKin Lepaan toimipisteessä tutkitaan keskitetysti eri tyyppisissä jätevesissä kasvatetun levämassan soveltuvuutta lannoitekäyttöön kasvatuskokeiden avulla. Lisäksi selvitetään, miten tuotettu leväbiomassa soveltuu kompostituotteiden ja biokaasulaitosten mädätysjäännöksen ravinnerikastimeksi.

Tampereen yliopisto (TAU) – entinen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) – testaa levien kasvatusta erilliskerätyssä ihmisen virtsassa Tampereen Hiedanrannan uudella asuinalueella, jonne suunnitellaan suljettuja materiaalikiertoja. TAU selvittää myös leväbiomassan käyttöä biokaasureaktorissa energian tuottamiseksi.

Vanajavesikeskus (VVK) vastaa hankkeen viestinnästä.

Kaksivuotisen hankkeen kokeet ja testit käynnistyivät kevään 2018 aikana. Ensimmäisiä tuloksia saatiin syksyllä 2018. Hanke alkoi 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2019.

Leväsieppari-esite

Ajankohtaista  
12.2.2018  Hankkeen kokeiden valmistelut ovat käynnissä.
  1.3.2018  Mediatiedote hankkeen käynnistymisestä.
maaliskuu Pyhäjärvi-instituutin Tutti-uutiskirjeessä 3/2018 Leväsieppari-hanke tutkii levien hyödyntämistä http://www.pyhajarvi-instituutti.fi/image/tutti/tuttiuutiskirje_marraskuu_2018.pdf
toukokuu  Ensimmäinen levänkasvatuskoe käynnistyi Lammin biologisella asemalla
   4.6.2018  alkavalla viikolla hankkeen kaikki kokeet käynnistyvät
4.-6.6.2018 Hanke esillä kansainvälisessä vesistökunnostuskonferenssissa Lahti Lakes 2018 – Restoration of Eutrophic Lakes: Current Practices and Future Challenges Lahdessa
   5.6.2018 Mediatiedote kokeiden käynnistymisestä
   5.6.2018 Yle Areenan radiojuttu Levät puhdistamaan jätevesistä virtsan ravinteita
11.-13.6.2018 Hanke esillä kansainvälisessä fosforikonferenssissa 3rd European Sustainable Phosphorus Conference (ESPC3) Helsingissä
 23.8.2018 Yle-uutinen levistä jäteveden putsareina
   8.9.2018 Tekniikka&Talous -lehden artikkeli
 24.9.2018 Kutsu Leväsieppari-kärkihankkeen sidosryhmätilaisuuksiin: Luonnonmukaista ravinteiden sidontaa levien avulla
15.10.2018 TAUn, HAMKin ja LBAn kokeet päättyivät.
  4.12.2018 HAMKin uutiskirje Leväsieppari-hankkeesta
31.12.2018 Leväsieppari-hanke mainittu julkaisussa Minna Haavisto (2018) Puhdistamolietepohjaisten kierrätyslannoitteiden käytön esteet ja keinoja esteiden poistamiseksi. Prizztech Oy. Työ- ja elinkeinoministeriö. Satakuntaliitto. http://www.prizz.fi/sites/default/files/Puhdistamolieteselvitys.pdf
  19.1.2019 Blogi Kokemäenjoen vesivisio 2050 –sivuilla. https://vesivisio2050.wordpress.com/2018/01/19/vanajavesikeskus-toimii-vanajaveden-reitin-vesien-hyvaksi/
 30.1.2019 Hanke esillä Ravinteiden kierrätyksen tulokset kiertueella -seminaarissa Joensuussa
Tammikuu 2019 Kolumni Uusiouutisissa
   7.2.2019 Yle-uutinen led-valojen käytöstä levien kasvatuksessa
 27.2.2019 Hanke esillä Nordic Algae symposiumissa Oslossa. Kooste konferenssin abstracteista: https://www.submariner-network.eu/images/news/2018/2019/NAS19_book-pre_conf.pdf
 26.3.2019 Hanke esillä Ravinteet kiertoon – vesistöt kuntoon -seminaarissa Helsingissä
   4.4.2019   Keski-Häme -lehden uutinen Biologinen asema tutki levien hyödyntämistä jätevesien puhdistuksessa
18.4.2019 Kaupunkimedia Aamuset verkkouutinen: Kosteikkoallas poistaa jätevedestä typpeä tehokkaasti talvellakin https://www.aamuset.fi/uutiset/4552374/Kosteikkoallas+poistaa+jatevedesta+typpea+tehokkaasti+talvellakin
huhtikuu Keski-Häme-lehden verkkouutinen Kosteikkoallas poistaa jätevedestä typpeä tehokkaasti talvellakin https://keski-hame.fi/pitajat/kosteikkoallas-poistaa-jatevedesta-typpea-tehokkaasti-talvellakin-15275
15.-16.5.2019 Hanke esillä Vesihuoltopäivillä Jyväskylässä. Hankkeen johtaja Jussi Huotarin esitys vesihuoltopäivillä: https://www.vvy.fi/site/assets/files/2789/01_huotari_jussi.pdf
25.6.2019 Mediatiedote kokeiden jatkumisesta.
1.-2.7.2019 Hanke esitteillä kansainvälisessä konferenssissa Espanjassa: Chatterjee P, Saarnio S, Laaksonen I, Kokko M, Lakaniemi A-M, Rintala J. Nutrient recovery from source-separated urine by microalgae cultivated in outdoor raceway pond. IWA Conference on Algal Technologies and Stabilization Ponds for Wastewater Treatment and Resource Recovery. Valladolid, Spain.
17.8.2019 Tampereen Hiedanrannan leväaltaiden esittelyä Hiedanrannan puutarhajuhlien yhteydessä

Tulossa
Syksylle suunnitellaan sidosryhmätilaisuutta. Varaa kalenteristasi keskiviikko 9.10.2019 aamupäivä. Tilaisuudessa tutustutaan Lepaalla meneillään olevaan levälannoituskokeeseen. Päivitämme tilaisuuden kutsun tänne, kun ohjelma on varmistunut.

Hankkeen aikataulu 
TAUn, HAMKin ja LBAn ensimmäisen vuoden levänkasvatuskokeet päättyivät syystalvella 2018. SYKEn kasvatuskoe jatkui laboratorio-olosuhteissa läpi talven. Talven aikana analysoitiin kesän 2018 tuloksia ja valmisteltiin vuoden 2019 kasvatuskokeita ja lannoitekoetta. Kevään tultua HAMKin ja TAU:n kasvatuskokeet käynnistyivät jälleen SYKEn kokeen jatkuessa kaiken aikaa. LBA perehtyy uudenlaisiin levänkeräysmenetelmiin. TAU on tehnyt biokaasutuotantoon liittyviä panoskokeita. Lannoitekoe alkoi Lepaalla elokuussa.


 Lisätietoja

Päivitetty viimeksi 11.9.2019.