Kunnostustoimenpiteiden suunnittelu ja siihen liittyvä tiedonkeruu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

2010-2012

Lehijärven Myllyojan kosteikon suunnittelu 2010

Äimäjärven Kutisten kosteikkosuunnittelu 2011

Loppijärven Kyyniönlahden kosteikkosuunnittelu 2011

Lopen Kaartjoen valuma-alueen ”Niemelän” kosteikkosuunnittelu 2011

Äimäjärven Unostentien siltarumpujen suunnittelu 2011-2012

Saarioisjärven Saarikonojan kosteikon suunnittelu 2012

Loppijärven ulkoisen kuormituksen määrän selvitys 2012. ks. lisää opinnäytetyö

Pääjärven Koiransuolenojan pohjapatosarjan suunnittelu 2012

Janakkalan Vääräkosken padon muutossuunnittelu 2012

Janakkalan Hiidenjoen hapettomien syvänteiden kartoitus ja kunnostussuunnittelu 2012. ks. lisää opinnäytetyö

 

2013

Hämeenlinnan Kutalanjoen kalataloudellinen kunnostussuunnittelu 2013. ks. lisää opinnäytetyö

Hämeenlinnan Kutalanjoen maisema- ja virkistyskäytön kehittämissuunnittelu 2013

Hattulan Haapamäen lintukosteikkosuunnittelu 2013

Saarioisjärven kunnostussuunnittelu 2013

Janakkalan-Lopen Kesijärven koekalastus 2013

Renkajoen Hiittan, Vahteriston ja Kuittilankosken patojen muutossuunnittelu 2013

Janakkalan Toivanjoen elinympäristökunnostuksen suunnittelu 2013

Janakkalan Haapajärven ilmavalokuvaus 2013

Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma: Teuronjoen, Puujoen ja Hiidenjoen valuma-alue 2013 (Hämeen ELY-keskus)

2014

Lastujärven vedenpinnan noston suunnittelu 2014

Pääjärven Löyttynojan pohjapatosarjan suunnittelu 2014

Joutjärven purojen kuormitusselvitys ja kosteikkosuunnittelu 2014

Loppijärven Järvimäenojan kosteikkosuunnittelu 2014

Vanajaveden pohjasedimenttien haitta-aineiden tutkimus 2014

Loppijärven sisäisen kuormituksen määrän ja sen merkityksen arviointi 2014

Teuronjoen eroosiorantojen kartoitus 2014 (Hämeen ELY-keskus 2016)

Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma: Tervajoen, Hyvikkälänjoen ja Räikälänjoen valuma-alue 2014 (Hämeen ELY-keskus)

 

2015

Harvialan kosteikkosuunnitelma 2015

Santasillanojan kosteikkosuunnitelma 2015

Vanajaveden kunnostustarveselvityksen kohdealueiden luontoinventoinnit 2015 (Hämeen ELY-keskus)

PAKKA-hankkeen vesistönäytteenotto vuonna 2015 ja tulosten tulkinta (PAKKA-hanke)

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma 2015 (PAKKA-hanke)

Kankaistenjärven perifytonraportti 2015 (PAKKA-hanke)

Pannujärven sedimenttiselvitys 2015 (PAKKA-hanke)

 

2016

FRESHABIT LIFE IP -hankkeen luontokartoitukset 2016.

Laajemmat, useita kohteita koskevat raportit

Järvikohtaiset raportit

FERESHABIT LIFE IP -hankkeen hoito- ja käyttösuunnitelmatyö; Ormajärvi Lammi ja Ansionjärvi, Hausjärvi 2016-2017

naurulokit

 

 

 

 

 

2017

Punkanjoen kunnostussuunnitelma 2017