FRESHABIT LIFE-IP-hankkeessa ilmestyneet laajemmat raportit

Alla olevissa linkeissä on hankkeen raportteja, jotka koskevat useampien kohteiden tuloksia.

Lajistokartoituksia toistetaan hankkeen loppuvaiheessa, vuoden 2021 aikana.

Kulttuuriperintöpotentiaalin esiselvitys Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan järvillä
Pesimälinnustokartoitukset 2016
Lepäilijälinnustokartoitukset 2016
Viitasammakkokartoitukset FRESHABIT LIFE IP-hankkeen kohteilla Hämeessä ja Pirkanmaalla 2016

 

 

Vesilinnut pesivät avoimilla Vanajaveden luodoilla.