Vesistösuunnittelu-PAKKA

Vesistösuunnittelu-PAKKA -hanke päättyi 31.12.2019. Suuret  kiitokset kaikille hankkeessa mukana olleille tahoille!

PAKKA-hankkeiden 14.11.2019 loppuseminaarin esitykset löytyvät täältä.

Ajankohtaista:

Aineistot ja raportit

Mennyttä toimintaa:

 • Tulevaa: seuraava projektiryhmän kokous to 30.8. klo 9.00
 • Tulevaa: 8.9. la vesistökunnostuskohteisiin tutustumisbussimaastoretkeily pysähtyy ainakin Kankaistenjärvellä. Ohjelman varmistuttua elokuussa tarkempaa tietoa ja ohjeet osalllistumiseen!
 • Suojeluyhdistysten ranta-asukas- ja jäsenkyselykaavakkeet ovat nyt käytettävissä – yhdistykset voivat päättää koska haluavat oman kyselynsä toteuttaa. Linkki kyselyyn on lähetetty kunkin yhdistyksen yhdyshenkilölle.
 • Linnustoslevityksen maastotyöt Hauhon vesillä (Hauhonselkä ja Ilmoilanselkä) on saatu päätökseen. Raportti valmistuu syksyllä. YLE Hämeenlinna uutisoi alustavia tuloksia – Hauhonselällä tehtiin havainto punasotkan pesinnästä!
 • Hauhonselällä tehdään kesällä kalakannan arvioinnin koetroolauksia.
 • Hankkeen ensimmäinen maksatushakemus jätetään kesäkuun lopussa.
 • Alajärven juoksutussäännön muutoshakemuksen taustatietojen hydrologialaskennat ovat meneillään Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE), aiheesta pidetään yleisötilaisuus syksyllä.
 • Elokuun vesinäytteenotto järviltä lähestyy – Helin kanssa tehtävä sopimukset näytteenotoista
 • Valuma-aluekunnostusten mahdollisten kohteiden kartoitusta on tehty ja tehdään parhaillaan useilla järvillä.
 • Talven järvinäytteenotto paljasti, että alusvesien happitilanne on pääosin kohtuullisen hyvä. Pannujärvellä toki hapetettiin COOLOX-laitteella talven ajan.
 • Yhdistysten käyttöön tulevan “asukaskyselyn” kysymyslomakkeen kommentointi käynnissä (vko 4-5)
 • Hauhonselän ja Suojärven sedimenttiselvitysten tarjouspyyntökierros oli avoinna 31.1. saakka. Työn tekijäksi valittiin KVVY Tutkimus Oy.
 • Syksyn puro- ja ojavesinäytteet otettu ja analysoitu. Korkeat valumat näkyivät myös veden laadun heikkenemisenä ja kuormituksen lisääntymisenä.
 • Laboratoriotuloksia siirretään parhaillaan Ympäristöhallinnon Avoin tieto -palveluun, jonne on kaikilla vapaa pääsy. Palvelu vaatii käyttäjän rekisteröitymisen.
 • Kankaistenjärven linnustoselvitys valmistui. Tekijänä Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry.
 • Hoito- ja käyttösuunnitelmien laatiminen käynnissä: Pro Hauhonselkä ry ja Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistys ry.
 • PAKKA-hankkeiden esittelypiste Hauhon kesätorilla 1.7.2017 klo 9.00-n.12.00 Pro Hauhonselän pisteellä.
 • Hauhonselän sinilevätilanteen kartoitus viikolla 27. Tekijänä Saloy Oy.
 • Alajärven ravintoverkkoselvityksen maastotyöt käynnissä. Tekijänä Helsingin yliopiston akvaattisten tieteiden laitos.
 • Järvinäytteenotto elokuussa, alkaen 8.8. Tekijänä Hämeenlinnan kaupunki+talkoolaiset, analysointi Nablabs Oy.