Etusivu / Vanajavesikeskus / Toimintalinjat / Vesien suojelu / Kunnostushankkeita / Vesistösuunnittelu-PAKKA -hanke

Vesistösuunnittelu-PAKKA -hanke

Ajankohtaista:

 • Tulevaa: seuraava projektiryhmän kokous to 30.8. klo 9.00
 • Tulevaa: 8.9. la vesistökunnostuskohteisiin tutustumisbussimaastoretkeily pysähtyy ainakin Kankaistenjärvellä. Ohjelman varmistuttua elokuussa tarkempaa tietoa ja ohjeet osalllistumiseen!
 • Suojeluyhdistysten ranta-asukas- ja jäsenkyselykaavakkeet ovat nyt käytettävissä – yhdistykset voivat päättää koska haluavat oman kyselynsä toteuttaa. Linkki kyselyyn on lähetetty kunkin yhdistyksen yhdyshenkilölle.
 • Linnustoslevityksen maastotyöt Hauhon vesillä (Hauhonselkä ja Ilmoilanselkä) on saatu päätökseen. Raportti valmistuu syksyllä. YLE Hämeenlinna uutisoi alustavia tuloksia – Hauhonselällä tehtiin havainto punasotkan pesinnästä!
 • Hauhonselällä tehdään kesällä kalakannan arvioinnin koetroolauksia.
 • Hankkeen ensimmäinen maksatushakemus jätetään kesäkuun lopussa.
 • Alajärven juoksutussäännön muutoshakemuksen taustatietojen hydrologialaskennat ovat meneillään Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE), aiheesta pidetään yleisötilaisuus syksyllä.
 • Elokuun vesinäytteenotto järviltä lähestyy – Helin kanssa tehtävä sopimukset näytteenotoista
 • Valuma-aluekunnostusten mahdollisten kohteiden kartoitusta on tehty ja tehdään parhaillaan useilla järvillä.

Aineistot ja raportit

Mennyttä toimintaa:

 • Talven järvinäytteenotto paljasti, että alusvesien happitilanne on pääosin kohtuullisen hyvä. Pannujärvellä toki hapetettiin COOLOX-laitteella talven ajan.
 • Yhdistysten käyttöön tulevan “asukaskyselyn” kysymyslomakkeen kommentointi käynnissä (vko 4-5)
 • Hauhonselän ja Suojärven sedimenttiselvitysten tarjouspyyntökierros oli avoinna 31.1. saakka. Työn tekijäksi valittiin KVVY Tutkimus Oy.
 • Syksyn puro- ja ojavesinäytteet otettu ja analysoitu. Korkeat valumat näkyivät myös veden laadun heikkenemisenä ja kuormituksen lisääntymisenä.
 • Laboratoriotuloksia siirretään parhaillaan Ympäristöhallinnon Avoin tieto -palveluun, jonne on kaikilla vapaa pääsy. Palvelu vaatii käyttäjän rekisteröitymisen.
 • Kankaistenjärven linnustoselvitys valmistui. Tekijänä Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry.
 • Hoito- ja käyttösuunnitelmien laatiminen käynnissä: Pro Hauhonselkä ry ja Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistys ry.
 • PAKKA-hankkeiden esittelypiste Hauhon kesätorilla 1.7.2017 klo 9.00-n.12.00 Pro Hauhonselän pisteellä.
 • Hauhonselän sinilevätilanteen kartoitus viikolla 27. Tekijänä Saloy Oy.
 • Alajärven ravintoverkkoselvityksen maastotyöt käynnissä. Tekijänä Helsingin yliopiston akvaattisten tieteiden laitos.
 • Järvinäytteenotto elokuussa, alkaen 8.8. Tekijänä Hämeenlinnan kaupunki+talkoolaiset, analysointi Nablabs Oy.

——————————————————————————————————————————————————-

Vesistösuunnittelu-PAKKA (2017-2019) selvittää kohdejärviensä vesien tilaa ja kuormitusta, pohjasedimenttien laatua ja määrää, kalojen, muun ravintoverkon tai linnuston määrää ja rakennetta, vedenpinnankorkeuden ja juoksutusten välistä suhdetta, laatii hoito- ja käyttösuunnitelmia tai etsii valuma-alueelle sopivia kuormitusta vähentäviä rakenteita ja laatii niille suunnitelmia. Eri järvillä toimenpiteet vaihtelevat, vain vedenlaadun selvityksiä ja tiedotustoimintaa tehdään kaikissa kohteissa.

Vesistösuunnittelu-PAKKA –hankkeen tuottaman tiedon ja suunnitelmien lisäksi tavoite on se, että kokeneet ja uudet suojeluyhdistykset pääsevät tekemään yhdessä ja samalla oppimaan ja saamaan ideoita toinen toisiltaan.

Pakkailemassa on mukana kuusi järvensuojeluyhdistystä Hämeenlinnasta, Janakkalasta ja Hattulasta; Katumajärven, Kankaistenjärven, Pannujärven, Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistykset, Pro Hauhonselkä (Hauhonselkä sekä Ilmoilanselkä) sekä Viralan seudun vesiensuojeluyhdistys (Suojärvi, Viralanjärvi, Kuotolanjärvi).

Vesinäytteenotto ja analyysit

 • Järvinäytteenotto
 • Ojanäytteenotto/kuormituksen selvittäminen

Muut selvitykset

 • Sedimentin laatu ja/tai määrä
 • Ravintoverkoston rakenne
 • Vedenpinnan korkeus ja sen hallinta
 • Linnustoselvitykset
 • Kalakannan rakenne

Kunnostussuunnittelu

 • Valuma-alueen vesiensuojelurakenteiden suunnittelu
 • Muut suunnitelmat; ml. hoito- ja käyttösuunnitelmat

Tiedotus ja hankkeen koordinointi

 • Hankkeen sisäinen ja ulkoinen viestintä
 • Tulosten tulkinta ja tiedottaminen
 • maksatustoimenpiteet
 • Raportointi

Hanke saa EUn maaseutuohjelman Leader-rahoitusta Linnaseutu Leader-toimintaryhmästä.

Hämeenlinnan kaupunki osallistuu hankkeeseen sekä omarahoitusosuudella että merkittävällä työpanoksella. Hankkeessa omarahoitusosuuksia saadaan myös HS Vedeltä, UPM Kymmeneltä ja Mäskälän osakaskunnalta. Hankkeessa tehdään talkootyötä. Hanketta hallinnoi ja osarahoittaa Vanajavesikeskus.

Samanaikaisesti Vesistösuunnittelu-PAKKA –hankkeen ”sisarhankkeena” toimii Hämeen ELY-keskuksen myöntämän vesienhoitoavustuksen turvin Vesistökunnostus-PAKKA, jossa samat toimijat ovat mukana toteuttamassa ja rakentamassa erilaisia jo valmiiksi suunniteltuja kunnostuskohteita.