Etusivu / Vanajavesikeskus / Toimintalinjat / Vesien suojelu / Kunnostushankkeita / Pannujärven, Kankaistenjärven ja Katumajärven vesiensuojelu- ja selvityshanke PAKKA

Pannujärven, Kankaistenjärven ja Katumajärven vesiensuojelu- ja selvityshanke PAKKA

PAKKA-hanke koottiin kokoamaan kolmen Hämeenlinnan itäpuolella sijaistevan järven suojeluyhdistyksen tarpeet saman hankkeen alle. Mukana olivat Pannujärven (Hämeenlinna/Tuulos), Kankaistenjärven (Hämeenlinna, Janakkala) ja Katumajärven (Hämeenlinna) suojeluyhdistykset ja osakaskunnat. Hankeaika oli reilu vuosi, alkaen vuodenvaihteesta 2014-2015 maaliskuun loppuun 2016. Järvien lisäksi hankealueella toimittiin Kankaistenjärven ja Katumajärven yhdistävän Myllyojan ja Ruununmyllynjoen varsilla ja sivuhaaroilla.

Hankkeen tavoitteena oli:

-Selvittää kohdejärvien nykyinen veden laatu

-Selvittää kohdejärviin tulevan ravinnekuormituksen määrää

-Selvittää Pannujärven ja Kankaistenjärven kuormitushistoriaa

-Suunnitella järvien valuma-alueille mahdollisia kunnostus- ja vesienhoitotoimenpiteitä

-Toteuttaa kunnostustoimenpiteitä

Rahoittajina hankkeessa olivat Hämeen ELY-keskus, Hämeenlinnan kaupunki, Vanajavesikeskus, kohdejärvien suojeluyhdistykset ja osakaskunnat sekä HS-Vesi Oy ja UPM Kymmene Oyj.

Rahoittajien lisäksi tiivistä yhteistyötä tehtiin mm. Metsäkeskuksen ja Hämeen kalatalouskeskuksen kanssa.

Yleisötilaisuuksien 12.2.2016 ja 22.2.2016 aineistot:

Mäkelä: Hankkeen yleisesittely

Honkala: Kankaistenjärven ja Myllyojan toimenpiteet

Jutila: Vesinäytteenoton tulokset

Hankkeessa syntyi uutta tietoa veden laadusta ja kuormituksesta:

Selvityksiä ja suunnitelmia kohdevesistöjen kuormitushistoriasta ja kunnostusmahdollisuuksista:

Hoito- ja käyttösuunnitelmat:

Käytännön kunnostustoimia:

  • Katumajärven vesikasvillisuuden niitto 2015
  • Ruununmyllynjoen suualueen avaaminen – isosorsimon poisto 2015
  • Myllyojan koskikohteen kutusoraikon perustaminen
  • Pannujärven sekoitushapetuslaitteiden (COOLOX) hankinta ja hapetuksen aloitus 2/2016->