Vesistökunnostus-PAKKA

Ajankohtaista:

PAKKA-hankkeiden loppuseminaari pidettiin 14.11.2019 Aulangolla. Seminaarin esitykset löytyvät täältä.

Mennyttä toimintaa:

 • Hauholle kaivettiin syksyllä 2019 kaksi laskeutusallasta/kosteikkoaluetta
 • Pannujärven valuma-alueen kunnostussuunnitelma
 • Kankaistenjärven Komulahdenojan laskeutusaltaan tyhjennys viikolla 50/51 2018
 • Katumajärven Niemelänojan varrella olevaa laskeutusallasta tyhjennetään viikoilla 3-5/2019
 • Katumajärven vesikasvillisuuden niitto elokuussa
 • Valuma-aluekunnostustoimenpiteiden suunnittelu käynnissä useilla järvillä ja kohteilla
 • Myllyojalla talven kunnostuskohteiden viimeistelytyöt (kiveämiset)
 • Talven kunnostustoimet Myllyojalla tehtiin helmi-maaliskuun taitteessa.
 • Talven COOLOX-hapetus Pannujärvellä
 • Kesän 2017 niitot Katumajärvellä ja Hauholla (Alvettulanjoki ja Hauhonselän vierasvenelaiturin lähiympäristössä)
 • Talven 2016-2017 hapetus Pannujärvellä
 • Kenttäkäyttöisen veden laadun mittalaitteen huollot ja osahankinnat tehty
 • Kankaistenjärven luusuan vedenpinnan korkeuden mittalaite asennettu. Tiedot päivittyvät ympäristöhallinnon sivuille reaaliajassa.


Vesistökunnostus-PAKKA (2017-2019) -hankkeessa hankitaan tietoa toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksista sekä toteutetaan sellaisia kunnostustoimia, joiden tarvittavat suunnittelutyöt on jo tehty edeltävien hankkeiden aikana.

Eri järvillä toimenpiteet vaihtelevat, tiedotustoimintaa tehdään kaikissa kohteissa.

 1. Vesistöseurannat (vedenlaadun kenttämittarilla, vedenpinnan korkeuden mittalaite)
 2. Kunnostustoimenpiteiden toteutus:
 • Vesikasvillisuuden niitto ja muu poistaminen (isosorsimo)
 • COOLOX-hapetus ja sen vaikutusten seuranta
 • Laskeutusaltaiden rakentaminen ja kunnostaminen ym. valuma-aluekunnostukset
 • Muut virtavesikunnostukset (pusikoiden raivaus, padon kunnostustyöt)