Katumajärven Niemelänojan vanha laskeutusallas tyhjennetään

Katumajärveen tulevaa vesistökuormitusta vähennetään tyhjentämällä umpeen täyttynyt laskeutusallas Tawast Golfin alueella. Niemelänoja, jonka alaosan varressa allas sijaitsee, tuo vesiä laajemmalta alueelta Vanajanlinnantien suunnalta. Allas on rakennettu alun perin 1989 ja se on tyhjennetty viimeksi vuonna 2004. Allas on täyttynyt ja pahasti kasvillisuuden peittämä.

Työ on aloitettu tammikuun 2019 puolessa välissä. Altaaseen vuosien aikana kertynyt hienojakoinen maa-aines, jota on arviolta 700 m3, poistetaan ja ajetaan pois alueelta. Näin saadaan ojan veden mukanaan kuljettaman kiintoaineksen laskeutumiselle uutta tilaa, ja se ei myöhemmin joudu Katumajärveen mataloittamaan ja rehevöittämään järveä.

Altaan tyhjennys tehdään yhteistyössä Tawast Golfin kanssa osana Vesistökunnostus-PAKKA –hanketta. Urakoitsijana kohteessa toimii Maanrakennuspalvelut Mäki-Uuro Oy.

Pakka-hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus, Vanajavesikeskus, Hämeenlinnan kaupunki, alueen järviensuojeluyhdistykset, Mäskälän osakaskunta, HS-Vesi, UPM-Kymmene Oyj ja Tawast Golf.

Kun Niemelänaltaan tyhjennys on valmis – näillä näkymin viikolla 5, tyhjennyttää Tawast Golf toisenkin alueellaan olevan altaan. Myös tällä on myönteistä vaikutusta Katumajärveen tulevan kuormituksen vähentämisessä.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}