Pannujärven, Kankaistenjärven ja Katumajärven vesiensuojelu- ja selvityshanke PAKKA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

PAKKA-hanke koottiin kokoamaan kolmen Hämeenlinnan itäpuolella sijaistevan järven suojeluyhdistyksen tarpeet saman hankkeen alle. Mukana olivat Pannujärven (Hämeenlinna/Tuulos), Kankaistenjärven (Hämeenlinna, Janakkala) ja Katumajärven (Hämeenlinna) suojeluyhdistykset ja osakaskunnat. Hankeaika oli reilu vuosi, alkaen vuodenvaihteesta 2014-2015 maaliskuun loppuun 2016. Järvien lisäksi hankealueella toimittiin Kankaistenjärven ja Katumajärven yhdistävän Myllyojan ja Ruununmyllynjoen varsilla ja sivuhaaroilla.

Hankkeen tavoitteena oli:

-Selvittää kohdejärvien nykyinen veden laatu

-Selvittää kohdejärviin tulevan ravinnekuormituksen määrää

-Selvittää Pannujärven ja Kankaistenjärven kuormitushistoriaa

-Suunnitella järvien valuma-alueille mahdollisia kunnostus- ja vesienhoitotoimenpiteitä

-Toteuttaa kunnostustoimenpiteitä

Rahoittajina hankkeessa olivat Hämeen ELY-keskus, Hämeenlinnan kaupunki, Vanajavesikeskus, kohdejärvien suojeluyhdistykset ja osakaskunnat sekä HS-Vesi Oy ja UPM Kymmene Oyj.

Rahoittajien lisäksi tiivistä yhteistyötä tehtiin mm. Metsäkeskuksen ja Hämeen kalatalouskeskuksen kanssa.

Yleisötilaisuuksien 12.2.2016 ja 22.2.2016 aineistot:

Mäkelä: Hankkeen yleisesittely

Honkala: Kankaistenjärven ja Myllyojan toimenpiteet

Jutila: Vesinäytteenoton tulokset

Hankkeessa syntyi uutta tietoa veden laadusta ja kuormituksesta:

Raportti: PAKKA-hankkeen vesistönäytteenotto vuonna 2015 ja tulosten tulkinta. Jutila H., Hämeenlinnan kaupunki

Selvityksiä ja suunnitelmia kohdevesistöjen kuormitushistoriasta ja kunnostusmahdollisuuksista:

Myllyojan Kankaisten ja siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma. Ruokolainen J., Hämeenlinnan kalatalouskeskus.

COOLOX-menetelmän soveltuvuudesta Pannujärven kunnostukseen. Oravainen R., Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.

Pannujärven sedimenttitutkimus. Alajoki H. & Oravainen, R. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.

Pannujärven piileväselvitys. Eloranta P. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.

Kankaistenjärven perifytonselvitys. Eloranta P., Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.

Pannujärven kuormitusselvitys, opinnäytetyö. Aho, E. VAMK

Luonnonhoitohanke Myllyojan vesiensuojelun tehostaminen Hämeenlinnassa. Lukanniemi O., Metsäkeskus.

Hoito- ja käyttösuunnitelmat:

Katumajärven hoito- ja käyttösuunnitelma vuosille 2006-2020.

Käytännön kunnostustoimia:

Katumajärven vesikasvillisuuden niitto 2015

Ruununmyllynjoen suualueen avaaminen – isosorsimon poisto 2015

Myllyojan koskikohteen kutusoraikon perustaminen

Pannujärven sekoitushapetuslaitteiden (COOLOX) hankinta ja hapetuksen aloitus 2/2016->