Avustuspäätökset omaehtoiseen vesienhoitoon 2023

Vanajavesisäätiön hallitus jakoi yhteensä 20 000 € avustuksia omaehtoiselle vesiensuojelutyölle.  Avustuksia myönnettiin ennätysmäärä, yhteensä 38 eri taholle eri puolilla Vanajaveden aluetta.  

Avustuksia myönnettiin järvien suojeluyhdistyksille, osakaskunnille sekä muille yhdistyksille tai yksityishenkilöille, jotka toimivat lähiympäristönsä tilaa parantavasti. Yhteensä Vanajavesisäätiöltä haettiin hankerahoitusta n. 55 000 euron arvosta. Esitettyjen hankkeiden kokonaiskustannukset olivat lähes 103 000 euroa.

Tänä vuonna noin kolmasosa hyväksytyistä avustushakemuksista koski vesikasvien niittoa. Avustusta haettiin ja myönnettiin myös monenlaiseen muuhun vesienhoidon toimintaan: kuluvana vuonna tuetaan mm. uppopuupuhdistamoiden perustamista järviin tulevan kuormituksen vähentämiseksi, laskeutusaltaiden rakentamista, pohjapadon korjausta sekä hoitokalastuksia. Myös vesistöjen tilan seurantaa, kunnostussuunnittelua, vesilinnuston pesimäolosuhteiden parantamista sekä rantojen virkistyskäytön edistämistoimia, mm. roskaretkiä, on avustettavien hankkeiden joukossa.  

Vanajavesisäätiö jakoi avustuksia omaehtoiselle vesiensuojelulle nyt kymmenettä kertaa. Koko tuona aikana hakemuksia on vastaanotettu yhteensä 263 ja eri hakijatahoja on ollut yli sata. Suuri hakijoiden määrä kertoo siitä, että Vanajaveden alueella on paljon aktiivisia ja aikaansaavia vesienhoitotöiden tekijöitä. Moni taho on hakenut avustusta useana vuonna. Tämä on myös hieno asia, sillä lähivesien hoito on pitkäjänteistä toimintaa.  


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}