Avustuksia jaettu omaehtoiseen vesienhoitotyöhön

Kuva: Kai Nordenswan. Hattula/Poransaaren-Eerolanlahden niitto

Vanajavesisäätiön hallitus jakoi yhteensä 20 000 € avustuksia omaehtoiselle vesiensuojelutyölle.  Avustuksia myönnettiin yhteensä 29 eri taholle eri puolilla Vanajaveden aluetta.  

Vanajavesisäätiö jakoi avustuksia omaehtoiselle vesiensuojelulle nyt kahdeksatta kertaa.

Tänä vuonna toivoimme hakemuksia erityisesti olemassa olevien vesiensuojelurakenteiden huoltamisesta ja ylläpitämisestä, ja niitä saimme. Avustusten ja paikallisten toimijoiden aktiivisuuden ansiosta monta laskeutusallasta toimii taas tehokkaasti vuosien ajan tästä eteenpäin, kertoo Vanajavesisäätiön hallituksen puheenjohtaja emeritusprofessori Lauri Arvola.

Tuttuun tapaan lukumääräisesti eniten avustuksia haettiin ja myönnettiin vesikasvien niittoon tai muuhun poistamiseen. Avustuksilla tuettiin myös mm. ruoppausta, fosforia saostavan kemikaalin hankintaa ja pohjapadon ja tulvatasanteen rakentamista. Vesistöjen tilan seurantaa, kunnostussuunnittelua sekä rantojen virkistyskäytön kehittämistoimia oli avustettavien hankkeiden joukossa.  

Avustuksia myönnettiin järvien suojeluyhdistyksille, osakaskunnille sekä muille yhdistyksille tai yksityishenkilöille, jotka toimivat lähiympäristönsä tilaa parantavasti. Yhteensä Vanajavesisäätiöltä haettiin hankerahoitusta n. 67 000 euron arvosta. Esitettyjen hankkeiden kokonaiskustannukset olivat yli 115 000 euroa.

Ilahduimme siitä, että hakijoiden joukossa oli lukuisia uusia hakijoita, jotka eivät aiemmin ole hakeneet meiltä avustuksia. On hienoa, että verkostomme laajenee ja yhä useampi toimija alkaa hoitaa lähivesiään, toteaa Vanajavesikeskuksen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen.
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}