Mittaustuloksia

PANNUJÄRVEN, KANKAISTENJÄRVEN, KATUMAJÄRVEN JA MYLLYOJAN (PAKKA-HANKE) VESINÄYTETULOKSET 2015

PAKKA-hankkeessa selvitettiin kolmen kohdejärven veden laatua ja tulevien purojen kuormitusta. Hankkeen tulosraportti ja muuta hankkeessa tuotettua tietoa löytyy hankkeen omilta sivuilta.

VANAJANSELÄN JA PUUJOEN MITTAUSTULOKSIA

Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema mittaa reaaliaikaisesti muun muassa levätilannetta ja pintaveden lämpötilaa Vanajanselän automaattilautalla. Lisäksi Lammin biologinen asema ja Vanajavesikeskus mittaavat vedenlaatua jatkuvatoimisilla Scan: - mittareilla Hausjärven (Puujoki 1) ja Janakkalan Leppäkosken kohdalla (Puujoki 2) Puujoessa. Kolmas laite on hankittu Lammin biologisen aseman, Vanajavesikeskuksen ja HS-Veden yhteisrahoituksella, ja se on asennettu Vanajaveden Hakalanniemeen alkukesällä 2015.
Tuloksia pääsee tarkastelemaan alla olevasta linkistä. Käyttäjätunnus on vanaja ja salasana vesi.


   Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema mittaa reaaliaikaisesti muun muassa levätilannetta ja pintaveden lämpötilaa Vanajanselän automaattilautalla. Lisäksi Lammin biologinen asema ja Vanajavesikeskus mittaavat vedenlaatua jatkuvatoimisilla Scan: - mittareilla Hausjärven (Puujoki 1) ja Janakkalan Leppäkosken kohdalla (Puujoki 2) Puujoessa. Kolmas laite on hankittu Lammin biologisen aseman, Vanajavesikeskuksen ja HS-Veden yhteisrahoituksella, ja se on asennettu Vanajaveden Hakalanniemeen alkukesällä 2015.
Tuloksia pääsee tarkastelemaan alla olevasta linkistä. Käyttäjätunnus on vanaja ja salasana vesi.

Edellä mainittujen laitteiden lisäksi Teuronjoella on yksi mittauslaite, mutta siinä ei ole suoraan verkkoon lähettävää gsm-yhteyttä.LAMMIN KOIRANSUOLENOJAN MITTAUSTULOKSIA

MTK:n säätiön rahoittaman VILJO-hankkeen automaattinen vedenlaadun mittauslaite asennettiin heinäkuun 2011 puolivälissä Lammin Pääjärven Koiransuolenojaan. Laite mittaa jatkuvatoimisesti puroveden sameutta sekä typpi- ja hiilipitoisuuksia.

Tuloksia pääsee tarkastelemaan alla olevasta linkistä. Käyttäjätunnus on lammi ja salasana koiransuolenoja.Jos haluat katsoa koko vuoden mittaustulokset, löydät ne yllämainitusta Luodedatan linkista. Rullaa sivu alas ja klikkaa alalaidassa olevaa Lataa data tiedostoon -linkkiä, jolloin mittaustulokset sisältävä taulukko avautuu. Ensimmäiseen sarakkeeseen saat risuaidan tilalle näkymään päivämäärän ja kellonajan venyttämällä saraketta leveämmäksi.

Yläkuvassa esitetään tulokset veden sameudesta (punainen viiva) ja typpiravinteen eli nitraatin ja nitriitin määrästä (vihreä viiva). Kaavio kertoo lähinnä peltomailta tulevan kuormituksen määrästä.

Alakuvassa esitetään orgaanisen hiilen määrät (mustalla kokonaishiili ja sinisellä liuennut orgaaninen hiili), joka puolestaan kertoo metsistä ja soilta tulevasta kuormituksen määrästä.


LAMMIN BIOLOGISEN ASEMAN MITTAUSTULOKSIA


Lammin biologinen asema mittaa veden laatua useilla mittauspisteillä.