Kunnostustoimenpiteiden suunnittelu ja siihen liittyvä tiedonkeruu

                                        2017                                        2016

                                        2015


                                        2014

 • Lastujärven vedenpinnan noston suunnittelu 2014
 • Pääjärven Löyttynojan pohjapatosarjan suunnittelu 2014
 • Joutjärven purojen kuormitusselvitys ja kosteikkosuunnittelu 2014
 • Loppijärven Järvimäenojan kosteikkosuunnittelu 2014
 • Vanajaveden pohjasedimenttien haitta-aineiden tutkimus 2014
 • Loppijärven sisäisen kuormituksen määrän ja sen merkityksen arviointi 2014
 • Teuronjoen eroosiorantojen kartoitus 2014 (Hämeen ELY-keskus 2016)
 • Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma: Tervajoen, Hyvikkälänjoen ja Räikälänjoen valuma-alue 2014 (Hämeen ELY-keskus)


                                        2013

 • Hämeenlinnan Kutalanjoen kalataloudellinen kunnostussuunnittelu 2013. ks. lisää opinnäytetyö
 • Hämeenlinnan Kutalanjoen maisema- ja virkistyskäytön kehittämissuunnittelu 2013
 • Hattulan Haapamäen lintukosteikkosuunnittelu 2013
 • Saarioisjärven kunnostussuunnittelu 2013
 • Janakkalan-Lopen Kesijärven koekalastus 2013
 • Renkajoen Hiittan, Vahteriston ja Kuittilankosken patojen muutossuunnittelu 2013
 • Janakkalan Toivanjoen elinympäristökunnostuksen suunnittelu 2013
 • Janakkalan Haapajärven ilmavalokuvaus 2013
 • Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma: Teuronjoen, Puujoen ja Hiidenjoen valuma-alue 2013 (Hämeen ELY-keskus)

                                        2010-2012

 • Lehijärven Myllyojan kosteikon suunnittelu 2010
 • Äimäjärven Kutisten kosteikkosuunnittelu 2011
 • Loppijärven Kyyniönlahden kosteikkosuunnittelu 2011
 • Lopen Kaartjoen valuma-alueen "Niemelän" kosteikkosuunnittelu 2011
 • Äimäjärven Unostentien siltarumpujen suunnittelu 2011-2012
 • Saarioisjärven Saarikonojan kosteikon suunnittelu 2012
 • Loppijärven ulkoisen kuormituksen määrän selvitys 2012. ks. lisää opinnäytetyö
 • Pääjärven Koiransuolenojan pohjapatosarjan suunnittelu 2012
 • Janakkalan Vääräkosken padon muutossuunnittelu 2012
 • Janakkalan Hiidenjoen hapettomien syvänteiden kartoitus ja kunnostussuunnittelu 2012. ks. lisää opinnäytetyö