Kulttuuri ja luonto

Rikas kulttuuriperintö

Vanajaveden alueen pitkä ihmisasutuksen historia on koonnut seudulle poikkeuksellisen rikkaan kulttuuriperinnön ja arkeologisia aarteita. Hämeen linna, keskiaikaiset kirkot, arvokkaat maisemakokonaisuudet, kartanot ja kylät tuovat viestiä menneiltä ajoilta, luovat syvyyttä nykyaikaan ja kutsuvat perinnönhoitotoimiin.

Vehmas luonto

Vanajaveden seudun vehreys, peltojen ja metsien mosaiikki, lehdot ja harjut, suot, niityt ja perinnemaisemat kertovat monipuolisista elinympäristöistä ja monimuotoisesta luonnosta. Tänne ovat kotiutuneet monet lajit niin idästä kuin lännestä, ja useat mereiset ja eteläiset lajit viihtyvät vielä täällä, mutteivät enää pohjoisempana.

Toiset ovat löytäneet täältä kaipaamansa rauhan, ja toiset ovat asettuneet elämään yhdessä ihmisen kanssa hänen luomiinsa kulttuuriympäristöihin. Ihmistä tarvitaan edelleen – antamaan toisille rauhan ja ahkeroimaan toisille elinkelpoisen elinympäristön.

Vanajavesikeskus toteuttaa hankkeita, joissa hoidetaan rantamaisemaa ja sen monimuotoisuutta sekä kunnostetaan virtavesiä luonnonmukaisemmiksi.