Elinympäristöjä parantavat hankkeet

Elinympäristöhankkeissa parannetaan ennen kaikkea vesi- ja rantaeläinten ja -kasvien elinolosuhteita. Hankkeista on usein myös veden laatua parantava vaikutus, mutta se ei ole merkittävin motiivi hankkeen toteuttamiselle.

Pohjapatoja ja kalateitä

Hiittan pohjapato, Hämeenlinna, Renko 2016

[button href=”https://www.vanajavesi.fi/patotyomaat-alkavat-renkajoen-hiittan-padolla-ja-kankaistenjarven-luusuassa/” align=”left”]Hiittan pohjapato[/button]

 

Nevilänkosken pohjapadon korjaus, Hämeenlinna, Renko 2015, tulvauoman korjaus 2016

[button href=”https://www.vanajavesi.fi/renkajoen-nevilankosken-patoa-korjataan/” align=”left”]Nevilänkosken pohjapato[/button]

 

Vääräkosken pohjapato, Janakkala 2015

[button href=”https://www.vanajavesi.fi/janakkalan-vaarakosken-saannostelypato-muutetaan-pohjapadoksi/” align=”left”]Vääräkosken pato[/button]

 

Harvialan Sääjärvenojan kalateiden rakentaminen, Janakkala. Isojärvi (2012), Kesijärvi (2012), Kempin pato (2011) ja Sääjärvi (2011).

[button href=”https://www.vanajavesi.fi/saajarven-kalatiella-kelpaa-fisujen-kulkea/” align=”left”]VIDEO Sääjärven kalatie[/button]

 

Valkjärven kalatie, Kärkölä 2013

Oriharonjärven kalatie, Kärkölä 2012

Valkjarvenkalatie

 

 

 

 

 

Linnustoa ja rantaluonnon monimuotoisuutta parantavat hankkeet

Freshabit- LIFE-IP -hanke (2016-2022). Hämeenlinna, Hausjärvi, Valkeakoski, Pälkäne, Lempäälä.

Haapamäen kahlaajalintukosteikko, Hattula, Koreila 2013
Toivanjoen avovesialtaat, Janakkala, Tervakoski 2014

Röyhynsuon turvetuotantoalueen (VAPO) jälkikäyttö lintukosteikkona, Janakkala 2014-2015

Isosorsimon poistokokeilu pressukesannoinnilla, Lehijärvi, Hattula 2016-2017

 

Muut

Lastujärven vedenpinnan nostohanke. Janakkala. Suunnittelu ja Aluehallintoviraston luvanhaku.

Myllyojan kalataloudellinen kunnostus, Hämeenlinna 2015. Kutusoraikon lisääminen Myllyojan virtapaikkaan.

Kutalanjoen kalataloudellinen kunnostus, Hämeenlinna 2015. Kutalanjoen uomaan kaivettiin kaksi uomalajennusta sekä lisättiin kutusoraa ja poikaskivikoita nopeammin virtaaviin uoman osiin. Hankkeen tarkoituksena on elinympäristön monipuolistamisen lisäksi parantaa alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia lähiluontokohteena.

Äimäjärven Unostentien siltarumpujen tarkoitus on parantaa veden virtausta kahden järven ylittävän siltapenkereen välisellä alueella. Vanhastaan penkereiden keskiosassa olleet sillat ohjasivat kaiken veden kulkemaan niin, että rannan reuna-alueilla mataloituminen ja kasvillisuuden lisääntyminen kiihtyivät. Kutilan sillalle saatiin kaksi uutta rumpua valtion tierahoituksella, Unostentielle asennettiin samoin kaksi uutta rumpua. Työ valmistui 2013.