FRESHABIT LIFE IP –hanke (2016-2022)

Vanajaveden alue on yksi Metsähallituksen koordinoiman valtakunnallisen FRESHABIT-hankkeen kohdealueista. Koko hankkeessa on mukana 30 kump­pania ja 8 aluetta eri puolilta Suomea. Valtakunnallisen hankkeen kokonaisbudjetti on 20 M€ ja se on osa EU:n LIFE-ohjelmaa. Vanajaveden alueen kokonaisbudjetti on 1,3 M€.

Vanajaveden alueella hankkeessa toteu­tetaan lintuvesi- ja valuma-aluekunnostuksia, tutkimuksia, mallinnustyötä, virkistys- ja ulkoilumahdollisuuksien kehittämistä sekä alueen asukkaiden aktivointia ja muita vesienhoitotoimia ja elinympäristökunnostuksia laajassa yhteistyössä Natura2000-alueilla ja niiden lähiympäristössä. Töitä tällä alueella tekevät Vanajavesikeskuksen lisäksi Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri, Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema, Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus.

Hankkeen Vanajaveden alueen kokonaisuutta rahoittavat EU:n ja edellä mainittujen lisäksi myös Hämeen ja Pirkanmaan ELY-keskukset. Hanketta koordinoi Vanajavesisäätiö.

Alla olevaan karttaan on merkattu kunnostuskohteet, jotka sijaitsevat Hämeessä ja Pirkanmaalla. Lisäksi mukana on myös Evon Valkea Kotinen, joka toimii hankkeessa luonnontilaisena vertailualueena.

Metsähallituksenjulkaisema FRESHABIT LIFE IP -hankkeen Vanajaveden alueen tarinakartta. Tutustu tarinakarttaan täältä.

Euroopan komissio on myöntänyt suomalaiselle FRESHABIT-hankkeelle rahoitusta lähes 12 miljoonaa järvien, jokien ja pienvesien kunnostamiseen ja tätä edistäviin uusiin käytäntöihin.Vanajaveden alueelle tästä rahoituksesta tulee noin 800 000 €.