Yhteyttävät eläimet, rautaa popsivat bakteerit ja muita tapoja nauttia päivän lounas

Onko mikroskoopin tähtäimessä pyörivä otus eläin vai kasvi? Se voi olla vähän molempia. Vesissämme elää joukoittain paljain silmin näkymättömiä eliöitä, joiden kohdalla tämä muuten varsin yksinkertaiselta tuntuva erittely ei olekaan helposti tehtävissä. Niitä kutsutaan miksotrofeiksi.
Kasvi hankkii energiansa auringonvalosta yhteyttämällä eli on autotrofi.

Eläimet taas ovat toisenvaraisia, ne siis hyödyntävät kasvien yhteyttämää energiaa syömällä joko kasveja, bakteereita tai toisia eläimiä eri muodoissaan. Tämä energianhankintatapaa kutsutaan heterotrofiaksi.

Bakteereilla on monenlaisia keinoja energiansaantiinsa; esimerkiksi arkkibakteerit tai nykynimeltään arkit ovat autotrofeja, jotka käyttävät kemosynteesiä energianlähteenään. Ne siis käyttävät energiaa joka vapautuu kun epäorgaaniset yhdisteet hapettuvat. Tätä ilmiötä tavataan monenlaisissa sellaisissa elinympäristöissä, jotka ovat normaalielämälle sopimattomia. Esimerkiksi hapettomissa sedimenteissä tai lähes kiehuvan kuumissa lähteissä. Tavallisimmin kemosynteesiin olemassaolon tavallinen rannalla kulkija huomaa seisovissa ja usein lämpimissä matalissa vesissä, jossa on paljon hajoavaa kasvimateriaalia lähettyvillä. Näille rannoille kertyy usein punaisenruskeaa ruosteen ja öljyn sekoituksen näköistä mönjää, joka on rauta- ja mangaaniyhdisteitä energianlähteinään käyttävien bakteereiden tekosia.

Miksotrofi voi vaihtaa energianhankintatapaansa elinympäristön olosuhteiden mukaan. Jos auringonvaloa on niukalti, normaalisti kasvin lailla autotrofisesti yhteyttävä eliö voikin muuttua eläimenkaltaiseksi ja käyttää ravinnokseen hiukkasmaista tai liuennutta orgaanista ainesta. Tai normaalisti eläimen lailla käyttäytyvä eliö, esimerkiksi ripsieläin, voi napata sisäänsä yhteyttämiseen kykeneviä viherhiukkasia ja siirtyä elämään kuin planktonlevä.

Jospa ihmiskuntakin ajan mittaan pääsisi lähemmäs alkeellisten planktoneliöiden energiataloutta. Osaisimme vaihtaa ravinnon ja energiantuotannon tapaa lennosta sen mukaan mikä milloinkin on taloudellisinta ja resursseja on käytettävissä. Se olisi kestävää bio- ja kierrätystaloutta parhaimmillaan.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}