Vuoden 2018 avustukset omaehtoisiin vesistökunnostuksiin jaettu

Vanajavesisäätiön hallitus jakoi yhteensä 10 000 € avustuksia omaehtoiselle vesiensuojelutyölle. Avustuksia myönnettiin yhteensä 22 eri taholle eri puolilla Vanajaveden aluetta.

Eniten avustuksia haettiin ja myönnettiin vesikasvien niittoon. Avustuksilla tuettiin myös vedenkorkeuden ennallistamishanketta, laskeutusaltaiden tyhjentämistä ja fosforia saostavan kemikaalin hankintaa. Myös roskien keräystalkoisiin, maisemanhoitotöihin, järven tilan seurantaan sekä koekalastusverkkojen uusimiseen myönnettiin avustusta.

Avustuksia myönnettiin järvien suojeluyhdistyksille sekä muille yhdistyksille tai yksityishenkilöille, jotka toimivat lähiympäristönsä tilaa parantavasti. Yhteensä Vanajavesisäätiöltä haettiin hankerahoitusta 41 494 euron arvosta. Esitettyjen hankkeiden kokonaiskustannukset olivat yli 103 000 euroa.

Vanajavesisäätiö jakoi avustuksia omaehtoiselle vesiensuojelulle nyt viidettä kertaa.
Kokemukset avustuskäytännöstä ovat myönteisiä.

[quote]Vanajaveden alueella on lukuisia tarmokkaita toimijoita, jotka tekevät kunnostuksia ja muita järvien hoitotoimia. Monet tällaiset yhdistykset toimivat pienellä budjetilla. Avustuksien ansiosta nekin voivat tehdä tärkeitä hankintoja ja saada paljon aikaan. Vaikka jaetut avustussummat ovat pieniä, ne edistävät vesienhoitoa tehokkaasti, kertoo Vanajavesisäätiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen.[/quote]

Vanajavesisäätiö ylläpitää Vanajavesikeskusta, joka hoitaa vesistöjä ja maisemaa parempaan kuntoon, innostaa ihmisiä toimimaan ympäristön hyväksi ja pyrkii monin tavoin vahvistamaan koko Vanajaveden alueen vetovoimaisuutta.

[button href=”https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-content/uploads/2017/05/YHTEENVETO_hakemuksista_ja_rahoituspaatos_2018.pdf” align=”left” target=”_blank”]Yhteenveto hakemuksista ja rahoituspäätös[/button]

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}