Vanajavesisäätiölle myönnettiin Valkeakosken ympäristöpalkinto 2014

Valkeakosken kaupunki vietti 27.10.2014 Valkeakoski-päivää. Osana juhlallisuuksia jaettiin ensimmäistä kertaa Valkeakosken ympäristöpalkinto. Ympäristöpalkinnon pokkasi Vanajavesisäätiö.

Palkinnon perusteluina mainittiin ennen kaikkea säätiön ja sen ylläpitämän Vanajavesikeskuksen työ vesiensuojelussa sekä vesistöjen virkistyskäytön parantamisessa. Vesistöjen ja niiden voinnin merkitys asukkaiden, mökkiläisten ja matkailijoiden viihtyvyyden kannalta on ensiarvoisen tärkeää. Säätiön toimintamalli ja laaja verkostoituminen olivat myös palkinnon myöntämisen perusteina. Esimerkkinä vesiympäristöä parantavasta yhteistyöhankkeesta mainittiin Saarioisjärveen laskevaan Saarikonojaan rakennettu pohjapato-kosteikkoketju.

Vanajavesisäätiön puolesta palkinnon kävivät vastaanottamassa säätiön hallituksen puheenjohtaja Juhani Honka sekä pääsihteeri Sanni Manninen Johansen. Vanajavesikeskuksen koko tiimi on tyytyväinen sekä itse huomionosoituksesta, että siitä, että vesistöjen tilan parantaminen katsotaan niin tärkeäksi työksi että se on palkinnon arvoista!

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}