Vanajan reitin latvavedet: Renkajärvi

Videolla esitellään Renkajärvi, joka on yksi suurimmista osavaluma-alueen latvajärvistä.  Niistä muut ovat Loppijärvi, Kaartjärvi,  Takajärvi  ja Pääjärvi.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}